Foundation for Local Government Reform
Документи на Съвета на Европа в областта на доброто управление и местното самоуправление
прегледана: 898
Представяме на вниманието на всички заинтересовани страни документи на Съвета на Европа, преведени официално на български език от МРРБ:

  • Препоръка CM/Rec(2023)5 на Комитета на министрите до държавите-членки относно принципите на доброто демократично управление (можете да я изтеглите тук); (файл CM_Rec(2023)5_BG.docx);
  • Обяснителен меморандум към Препоръка CM/Rec(2023)5 на Комитета на министрите до държавите-членки относно принципите на доброто демократично управление (можете да изтеглите документа тук); (файл CM(2023)96-addfinal_BG.docx);
  • Препоръка CM/Rec(2023)6 на Комитета на министрите до държавите-членки за съвещателната демокрация (можете да я изтеглите и тук). (файл CM_Rec(2023)6_BG.docx)

Документите са качени в специализирана рубрика на сайта на МРРБ с директен достъп до тях през следната връзка: https://www.mrrb.bg/bg/administrativno-teritorialno-ustrojstvo/dobro-demokratichno-upravlenie/dokumenti-na-suveta-na-evropa-v-oblastta-na-dobroto-upravlenie-i-mestnoto-samoupravlenie/

Важно е да се отбележи, че 12-те принципа в препоръка CM/Rec(2023)5 актуализират и надграждат 12-те принципа от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво.

Прикрепени файлове
CM(2023)96-ADDFINAL_BG.docxCM(2023)96-ADDFINAL_BG.docx
CM_Rec(2023)5_BG.docxCM_Rec(2023)5_BG.docx
CM_Rec(2023)6_BG.docxCM_Rec(2023)6_BG.docx

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]