Foundation for Local Government Reform
EUGA
прегледана: 5930
Консорциум от водещи компании, публични организации и институции представи официално на 1 октомври 2007 г. програмата European Union Grant Advisor (EUGA) за България. 

Целта на програмата е да информира малките и средни предприятия и публични организации за възможностите за финансиране, предоставяни от фондове на ЕС, както и да ги консултира и подпомага при изготвянето на проектни пред­ложения. 

Дейността на EUGA се фокусира основно върху инвестиции в областта на иновациите, информационните и комуникационни технологии, разработката и внедряването на нови технологии, стартирането на нов бизнес и стимулирането на заетостта. 

Програмата е инициатива на Майкрософт и в България се осъществява в партньорство с Банка ДСК , Българска стопанска камара, Българска телекомуникационна компания, Българска търговско-промишлена палата, Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Министерство на държавната администрация и административната реформа, Райфайзенбанк, УниКредит Булбанк и Фондация за реформа в местното самоуправление. 

Чрез EUGA българските малки и средни предприятия, обществени институции и неправителствени организации ще получават ясна информация и по-добър достъп до фондовете на ЕС по девет програми в страната, както и до възможностите за директно финансиране. По този начин EUGA допринася за растежа на местните икономики и икономиката на ЕС като цяло. 

http://www.microsoft.com/emea/euga/Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]