Foundation for Local Government Reform
Техническо побратимяване

назад

ОТ ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧЕСКО ПОБРАТИМЯВАНЕ 
МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ И АМЕРИКАНСКИ ОБЩИНИ 
КЪМ БЪЛГАРСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

След приключване на десетгодишната програма ФРМС от 2008-а продължи работа с Българското партньорство за местно икономическо развитие (БПМИР)

 

Програмата за техническо побратимяване между български и американски общини вече седем години успешно действа в България и се изпълнява от Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС), София, в партньорство с Международната асоциация на градските управи (МАГУ), Вашингтон, САЩ. Програмата се финансира от Американската агенция за международно развитие (ААМР) и нейната реализация в подкрепа на българските общини ще продължи до септември 2007 г. През август 2004 г. приключи четвъртата поредна фаза на програмата (2002-2004 г.), която надгради постигнатите в предходни етапи резултати и въведе редица нови за България управленски практики на местно ниво.

Общо 21 български общини участваха в този етап на програмата и работиха с помощта на американските си колеги и екипа на ФРМС по конкретни проекти и инициативи за решаване на стратегически важни проблеми в развитието на своите общини и особено в областта на местното икономическо развитие. Продължи и мултипликацията на успешни проекти и практики, разработени в предходните години в нови български общини. Проекти за управление и поддръжка на общинска инфраструктура и реорганизация и реконструкция на сметища и управление на ТБО бяха мултиплицирани в Пловдив, Кюстендил и Радомир.

В рамките на IV фаза на Програмата се направи качествено нова стъпка в осъществяване на общинската политика за местно икономическо развитие (МИР) и изграждане капацитета на общинските администрации за прилагане на професионален подход в дейностите по МИР. Създадено е Партньорство за местно икономическо развитие между 39 Аксаково, Благоевград, Бургас, Бяла, Враца, Габрово, Горна Малина, Горна Оряховица, Гоце Делчев Добрич , Карлово, Кнежа, Козлодуй, Кърджали, Кюстендил, Ловеч , Мездра Монтана, Панагюрище, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Правец Разград, Разлог,Раковски, Русе, Свиленград, Севлиево Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Стражица , Тетевен , Трявна, Търговище, Хасково и Ямбол. В общинските администрации се изградиха знания и умения и се създадоха възможности за по-ефективно и реално планиране дейностите по МИР, целенасочена подкрепа запазване и развитие на местния бизнес, за ефективни действия за привличане на нов, добро познаване на общинските ресурсите и осъществяване техния маркетинг и професионално обслужване на инвеститорския интерес както чуждестранен, така и от страната.

В 39 общини се създадоха нови специализирани длъжности, а в някои общини и обособени звена по местно икономическо развитие, а ръководствата поеха ангажимента за работата по МИР като неполитизирана дейност и приеха Етичен кодекс за работа с бизнеса. Изградени са професионални знания и умения у 18 общински експерти по местно икономическо развитие чрез проведени 8 специализирани курса на обучение. В 5 общини бяха създадени Консултативни съвети по икономическо развитие: Габрово, Добрич, Силистра, Панагюрище, Карлово с участието на местния бизнес. Разработени са проекти в областта на местното икономическо развитие като общински програми за запазване и разширяване на бизнеса, изграждане и маркетинг на индустриални паркове, преустройство на недовършени обекти, маркетинг на свободни сгради и терени, регионална програма за развитие на туризма, програма за стимулиране бизнеса и други.

Създаден е за първи път специализиран маркетингов уеб-сайт на общините www.invest.bg, администриран от ФРМС, който позволява да се разширят възможностите за маркетинг на общинските ресурси, техните фирми и установяване на преки контакти с бизнеса.

За пръв път експертите по икономическо развитие към общините участваха в международния технически панаир в Хановер през април 2004 г. и установиха над 50 контакти с фирми, търсещи възможности за бизнес в България. Общините партньори за местно икономическо развитие съвместно с ФРМС участваха в три търговско-инвестиционни мисии на САЩ в България, както и представиха своите възможности за бизнес на есенния Пловдивски панаир от 27 септември до 2 октомври 2004 г.

Оценката на усилията и напредъка на общините за водене на про-активна политика и програми за местно икономическо развитие се оцени по 9 основни критерия и на 13 декември 2005 г. Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) връчи на 14 общини Сертификати "Община, готова за бизнес развитие". Сертификатите връчи г-н Майкъл Фриц, директор ААМР - България.

Общините, покрили критериите за сертифициране, са: Враца, Горна Малина, Горна Оряховица, Казанлък, Карлово, Ловеч, Раковски, Русе, Трявна, Ямбол, Хасково - с отличие, Габрово - с отличие, Сливен - ресертифицирана, Пазарджик - ресертифицирана.

 

1. Разширяване на Партньорството за местно икономическо развитие с присъединяване на 25- 30 нови български общини на два етапа 2004-2005 г. и 2005-2006 г.

2. Мултиплицаране на разработените и успешно приложени в български условия проекти:

- Управление на общинска инфраструктура в 10 нови общини

- Управление на отпадъците (Програма за компостиране) в 10-15 нови общини.

Мултиплициране на проектите ще се извърши поетапно в периода 2004 - 2007 г.

 


За повече информация може да се обръщате към: 
Антоанета Матеева, [email protected]
Мария Филева, [email protected]

Новини към темата
Проект
21.11.2005, 22:00
ФРМС изказва своите благодарности към ААМР, чиято финансова подкрепа е решаваща за реализацията на проект База данни "Техническо побратимяване"
Източник: Фондация за реформа в местното самоуправление, София, България

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]