Foundation for Local Government Reform
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Левски
Телефон: 0650/82 448, 82 016, 83 220
Факс: 0650/83 195
Празник: 18 юли
Кмет: Любка Александрова
E-Mail: oblevski@abv.bg
http://www.oblevski.com/

Лесичево
Телефон: 03517/22 21, 22 00
Факс: 03517/22 65
Празник: 05 септември
Кмет: Иван Стоев
E-Mail: oba_lesi4ovo@hotmail.com

Лесичово
Телефон: 03517/ 22 21; 24 27
Факс: 03517/ 27 98; 22 65
Празник: Първата събота на септември
Кмет: Серьожа Лазаров
E-Mail: oba_lesichovo@abv.bg
http://www.lesichovo.bg/

Телефон: 06941/ 22 56
Факс: 06941/ 22 56
Празник: 28 май
Кмет: Красимир Джонев
E-Mail: letnitsa@mail.bg
http://www.letnitsa.bg/

Ловеч
Телефон: 068/ 601 260
Факс: 068/601 261
Празник: 11 май
Кмет: Корнелия Маринова
http://www.lovech.bg/

Лозница
Телефон: 08475 25 51
Факс: 08475 24 03
Празник: 04 септември
Кмет: Севгин Шукри
E-Mail: obshtina@loznitsa.bg
http://www.loznitsa.bg/

Лом
Телефон: 0971/ 69 101
Факс: 0971/ 66 026
Празник: 17 септември
Кмет: Пенка Пенкова
E-Mail: obshtina.lom@mail.bg
http://oalom.acstre.com/

Луковит
Телефон: 0697 52 464
Факс: 0697 52 014
Празник: 06 май
Кмет: Иван Грънчаров
E-Mail: lukovit@lukovit.bg
http://lukovit.bg/

Лъки
Телефон: 03052/22 55; 20 94
Факс: 03052/22 88; 21 68
Празник: Последната събота на август
Кмет: Валентин Симеонов
E-Mail: obshtinalaki@abv.bg
http://www.oblaki.com/

Любимец
Телефон: 03751/ 89 12
Факс: 03751/ 83 78
Празник: Последната събота на август
Кмет: Анастас Анастасов
E-Mail: oba@lyubimets.org
http://www.lyubimets.org/

Лясковец
Телефон: 0619 22055
Факс: 0619 22045
Празник: 29 юни
Кмет: Ивелина Гецова
E-Mail: obshtina@lyaskovets.net
http://www.lyaskovets.net/

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com