Foundation for Local Government Reform
База данни - проекти на общини, финансирани в рамките на предприсъединителните финансови инструмнти на ЕС

ПРОЕКТИ НА ОБЩИНИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМА САПАРД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Община

Програма

Проект

Продължителност на проекта

Обща стойност на проекта (в лв.)

Община Брезово

Програма САПАРД

Реконструкция на четвъртокласен път IV-56024 "Бабек - Свежен"

Проектът стартира на 2 февруари 2004 г.

1 925 091

Община Марица

Програма САПАРД

Подобряване на междуселищен път с. Граф Игнатиево - с. Динк

Проектът стартира на 2 февруари 2004 г.

878 437

Община Раковски

Програма САПАРД

Рехабилитация на път - 7 км.

Проектът стартира на 2 февруари 2004 г.

1 940 044

Община Долни дъбник

Програма САПАРД

Рехабилитация на път Садовец - Бъркач

Проектът стартира на 2 февруари 2004 г.

1 339 150

Община Якоруда

Програма САПАРД

Реконструкция на четвъртокласен път

Проектът стартира на 29 юли 2004 г.

3 497 531

Община Кубрат

Програма САПАРД

Рехабилитация на четвъртокласен и околовръстен път

Проектът стартира на 29 юли 2004 г.

3 841 899

Община Павел баня

Програма САПАРД

Подобряване на междуселищна пътна мрежа

Проектът стартира на 29 юли 2004 г.

2 363 812

Община Стражица

Програма САПАРД

Подобряване на междуселищна пътна мрежа

Проектът стартира на 29 юли 2004 г.

3 830 447

Община Долни чифлик

Програма САПАРД

Подобряване на междуселищна пътна мрежа

Проектът стартира на 29 юли 2004 г.

3 504 582

Община Белоградчик

Програма САПАРД

Подобряване на пътна инфраструктура

Проектът стартира на 29 юли 2004 г.

3 505 193

Община Омуртаг

Програма САПАРД

Подобряване на съществуващи общински пътища

Проектът стартира на 29 юли 2004 г.

3 621 156

Община Минерални бани

Програма САПАРД

Подобряване на съществуващи общински пътища

Проектът стартира на 29 юли 2004 г.

3 245 468

Община Хитрино

Програма САПАРД

Подобряване на междуселищна пътна мрежа

Проектът стартира на 29 юли 2004 г.

3 905 253

Община Завет

Програма САПАРД

Подобряване на междуселищна пътна мрежа

Проектът стартира на 29 юли 2004 г.

2 047 244

Община Котел

Програма САПАРД

Реконструкция на четвъртокласен път

Проектът стартира на 29 юли 2004 г.

3 909 557

Община Стралджа

Програма САПАРД

Водоснабдяване група "Бакаджик", отклонение за с. Войника

Проектът стартира на 29 юли 2004 г.

869 005

Община Антоново

Програма САПАРД

Водоснабдяване на град Антоново от язовир "Ястребино"

Проектът стартира на 29 юли 2004 г.

3 855 659

Община Чепеларе

Програма САПАРД

Реконструкция на водопроводна мрежа - град Чепеларе

Проектът стартира на 2 декември 2004 г.

1 832 023

Община Стамболово

Програма САПАРД

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]