Foundation for Local Government Reform
2005/11: Културно-историческото наследство - фактор за устойчиво развитие на регионите

На 21 ноември 2005 г., понеделник, 12.00 ч., в министерство на културата Национален фонд Култура и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС), както и заинтересованите общини ще подпишат споразумения: за осъществяване на Форум процес в два пилотни района:

1. Силистра, Тутракан, Алфатар; и

2. Смолян, Златоград.

Работата по споразуменията ще бъде посветена на превръщането на културно-историческото наследство във фактор за устойчиво развитие на регионите и ще продължи от ноември 2005 г. до края на 2006 г.

Работата ще премине през следните етапи:

- Формиране на регионални политики за валоризация на културно-историческото наследство;

- Създаване на модели за ефективно управление на паметниците на културата;

- Изграждане на методология за формиране на регионални стратегии в областта на управлението на културно-историческото наследство във връзка с устойчивото развитие на регионите, с цел тя да бъде приложена и в други региони на страната;

- Финансиране на конкретни проекти, разработени и определени по време на Форум сесиите. Фондът за подкрепа на проектите се формира със съдействието на НФ Култура , ШАРС и общините в двата региона и за всеки от регионите ще е до 70 000 лв.

Форум процесът ще се ръководи и проектите ще се мониторират от Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС).

Форум процесът представлява активна форма на въвличане на гражданите, бизнеса, местните власти и държавните институции като равноправни партньори в консултации и досега е реализиран в над 25 общини в България в сферата на развитието на местните общности. За първи път този швейцарски подход на пряката демокрация ще се реализира и в сферата на управление на културно-историческото наследство. За първи път Форум процесът ще се реализира на регионално ниво.

За повече информация:

Андрей Горанов, ФРМС, тел.: 976 8989


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]