Foundation for Local Government Reform
2007/07: Заключителна среща на Регионален форум „Родопа - гласът на времето”
На 20 юли 2007 г. в залата на Исторически музей „Ст. Шишков”, гр. Смолян, се проведе заключителната среща на Регионален форум „Родопа - гласът на времето” в рамките на програма „Обществен форум” на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС). Целта на срещата бе да се представят резултатите от реализиращите се пет проекта, да се споделят положителните практики от взаимодействието между общините Смолян и Златоград и дискутират нови възможности за съвместни дейности в областта на изследването, съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство.

През есента на 2005 г. ФРМС и Национален фонд „Култура” към Министерство на културата в партньорство с общините Смолян и Златоград за първи път приложиха швейцарският подход на пряката демокрация (Форум подхода) в сферата на управление на културно-историческото наследство на регионално ниво. Гражданите, туристическият бизнес, местните власти, образователните институции, музеите и читалищата на територията на общините Смолян и Златоград участваха като равноправни партньори в дискусии по проблемите на културно-историческото наследство на региона като фактор за неговото устойчиво развитие. В резултат на проведените 5 Форум сесии участниците успяха не само да намерят по-ефективни механизми за използване на културно-историческото наследство, но и да реализират съвместни междуобщински инициативи и да достигнат до общи културни продукти. Беше разработен стратегически документ - Обща политика на регион Смолян - Златоград в областта на културно-историческото наследство за периода 2007 - 2013 г., който впоследствие бе одобрен от общинските съвети на двете общини. На негова основа бяха инициирани и разписани 12 проектни идеи, пет от които намериха реализация в рамките на съвместния проектен фонд, подкрепен от ШАРС, Национален фонд „Култура” и двете общини.

На заключителната среща на Форума представители на общините Чепеларе и Рудозем изразиха готовност за разглеждане на Общата политика на регион Смолян - Златоград в областта на културно-историческото наследство за периода 2007 - 2013 г. на сесии на своите общински съвети.

Опитът на общините Смолян и Златоград в областта на управление на културно-историческото наследство бе широко популяризиран на национални и международни форуми. Сред 7-те регионално значими теми, които Общественият форум “Родопа - гласът на времето”, Смолян - Златоград, обсъди и одобри за последващи действия с цел развитие на проучванията, социализация и популяризация на културно-историческото наследство като фактор за устойчиво развитие и използването му в туристическата и културната индустрия две се очертаха като перспективни за район, по-широк от територията на двете общини и на областта, а по-скоро с трансграничен ефект България - Гърция. Това са темите “Старите трансродопски пътища (пътища през хилядолетията, крепости, пътни съоръжения, заслони и чешми)” и “Култови места в Родопите - приемственост и традиции”, залегнали и в разработения общ стратегически документ.

Два месеца след приключване на Форум сесиите стартира програма ФАР - ТГС България - Гърция “Насърчаване на културните, туристическите и човешките ресурси в трансграничния регион” с приоритет социализация на археологически обекти до ХІV век с цел превръщането им в туристически дестинации. Общините Смолян, Чепеларе и Рудозем в партньорство с Регионален исторически музей - Смолян разработват печеливши проекти, в които са застъпени културни обекти и концепции, свързани с двете посочени регионално значими теми, дискутирани от Обществения форум “Родопа - гласът на времето”. Натрупаният опит по програма „Обществен форум” е подчертан в съответните проектни документи от кандидатите и се явява своеобразен принос. Понастоящем се изпълняват проектите:

    - от Община Смолян - “Момчилова крепост - мит и реалност” (за средновековна крепост, включена в инвентарния списък на наследството, разработен от Обществен форум “Родопа - гласът на времето”);

    - Община Чепеларе - “Античният път през Родопите - път към бъдещето за общините Чепеларе и Авдира” (за античен път, продължаващ и на територията на Община Смолян, включен в инвентарния списък на наследството, разработен от Обществения форум “Родопа - гласът на времето”, и една от крепостите, охранявала пътя);

    - от Община Рудозем - "Развитие на културния туризъм и човешките ресурси в Рудозем и Ксанти" (за антично светилище и за антична крепост);

    - Община Златоград също разработи печеливш проект “По пътя на траките” (за тракийска крепост, продължила съществуването си до средновековието, включена в инвентарния списък на наследството, разработен от Обществен форум “Родопа - гласът на времето”). Общината сключи договор с Регионален исторически музей - Смолян, за провеждане на археологическите разкопки на обекта;

    - Община Баните изпълнява проект “По стъпките на тракийските богове” (за три тракийски светилища, част от общата култова система на Родопите през античността).

Програма “Обществен Форум” се реализира с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и със съдействието на Фондация за реформа в местното самоуправление и Сдружение “Болкан Асист”.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]