Foundation for Local Government Reform
2007/04: Квалификационни курсове

През месец април 2007 г. ще бъдат проведени следните за курсове за професионална квалификация, организирани от Центъра за обучение и квалификация към ФРМС съвместно със Софийски университет:

13 - 15 април 2007 г.

Разработване и управление на проекти по програми на ЕС - групата е попълнена

 


13 - 15 април 2007 г.

Връзки с обществеността 

 


20 - 22 април 2007 г.

Структурни фондове на ЕС. Финансиране на проекти за периода 2007 - 2013 по линия на Оперативните програми - групата е попълнена

 


27 - 29 април 2007 г.

Протокол и етикет 

 

 

 

 


Цената на един курс е 150 лв. с ДДС.

 

 


В края на обучението участниците получават Удостоверение от Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

 


Курсовете са тридневни в рамките на 24 академични часа.

 


Цената на един курс е 150 лв. с ДДС.

 


В края на обучението участниците получават Удостоверение от Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

 


Заявка за участие 

 

 


За повече информация:

Николета Ефремова

тел.: 02/976 89 32

[email protected] 


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]