Foundation for Local Government Reform
2007/05: На 30 май 2007 г., в Община Елена и Община Ивайловград се проведоха петите сесии на РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ “ЕК” И РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ „ПО АРДА ДО АРМИРА”
На 30 май 2007 г., в Община Елена и Община Ивайловград се проведоха петите сесии на РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ “ЕК” И РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ „ПО АРДА ДО АРМИРА” в рамките на програма „Обществен форум” на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. Инициативата е подкрепена от Министерство на културата, Национален фонд „Култура” и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС), както и от заинтересованите общини, които участват с вноски в общия проектен фонд. Протичането на Форум процеса, както и мониторингът на проектите се осъществява от Фондацията за реформа в местното самоуправление.

В продължение на половин година гражданите, туристическият бизнес, местните власти, образователните институции, музеите и читалищата на територията на общините Котел и Елена, Ивайловград и Маджарово участваха като равноправни партньори в дискусии по проблемите на културно-историческото наследство като фактор за устойчиво развитие на двата региона. За втора поредна година швейцарският подход на пряката демокрация се реализира в сферата на управление на културно-историческото наследство на регионално ниво. Целта бе не само да се намерят по-ефективни механизми за използване на културно-историческото наследство (КИН), от една страна, но и да се реализират съвместни междуобщински инициативи и да се достигне до общи културни продукти.

Форум процесът премина през следните етапи:

  - Формиране на регионални политики за валоризация на културно-историческото наследство;
  - Създаване на модели за ефективно управление на паметниците на културата;
  - Разработване на регионални стратегии в областта на управлението на културно-историческото наследство във връзка с устойчивото развитие на регионите.

Приетите от форумите стратегии предстои да бъдат внесени за обсъждане в общинските съвети на четирите общини, след което представени и одобрени и на регионално ниво.

В рамките на последните сесии бяха приоритизирани и конкретни проектни идеи, разработени и определени по време на Форум сесиите. Фондът за подкрепа на проектите се формира със съдействието на ШАРС, НФ „Култура” и общините в двата региона и за всеки от регионите е до 100 000 лв.

Одобрените от участниците в Регионален форум „ЕК” проекти за финансиране са четири:

  - Културен маршрут "Пътят на овцата";
  - Отворени работилници;
  - Разработване на общ рекламен продукт - Гид за културно-историческо наследство на Елена и Котел с наименование "Културни съкровищници - Елена и Котел";
  - Създаване на мрежа от младежки фолклорни етно студиа за проучване, описване и съхраняване на КИН на етносите в регион Елена-Котел.

Осем проектни идеи ще бъдат финансирани в рамките на Регионален културен форум „По Арда до Армира”:

  - Създаване на атрактивен и интегриран туристически продукт на територията на общините Маджарово и Ивайловград;
  - Изработване и промоциране на атрактивен културен продукт "Магията - спектакли на открито" за гости и туристи;
  - Регионален тракийски младежки поход "Ивайловград - Маджарово";
  - Школа за млади гидове;
  - Нашата Арда - създаване на предпоставки за развитие на речен туризъм по река Арда;
  - Демонстрационни работилници "Живи традиции";
  - "Живото наследство от Арда до Армира" - да отворим раклите и пренесем в съвремието;
  - Създаване на експозиционни центрове на родовата памет.

На 6 юни 2007 г. предстои петата последна сесия и на Регионален форум Монтана - Чипровци. Това се последните две общини, в рамките на този кръг на програмата, в които протече форум процес, целящ разработването на модел за превръщане на културно-историческото наследство във фактор за устойчиво развитие на регионите, които бяха избрани след конкурентна надпревара между общини от шест области от цялата страна.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]