Foundation for Local Government Reform
2007/12/10: Обобщение и резултати

Отчет за резултатите от Форум-процеса, провеждан в няколко български общини, както и списъка с Форум-проекти, подкрепени и менажирани от Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с Национален фонд “Култура” по програмата “Обществен форум” на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество.

Прикрепени файлове


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]