Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Електронно управление

Общинският бюджет е основния финансов инструмент и документ на политиката на общината за разрешаване на текущи потребности и създаване на база за реализиране на дългосрочни цели. Чрез бюджета и управлението на извънбюджетните фондове, се реализират инициативи, водещи до постигане на стратегическите цели и визията на общината.

Новaторският подход за изготвяне и отчитане на местния бюджет включва изградената Интранет информационна система Бюджет . Реализирана е чрез съвременните информационни технологии като Microsoft WebDAV протокола / IIS , ASP и Microsoft Office.

Резултатите, които се постигат с прилагането на Интранет системата са: възможност за осъществяване на ефективен вътрешен контрол ; осигурена база за вземане на ефективни управленски решения в областта на местните финанси ; осигурена възможност за електронен обмен с кметствата в общината по електронен път (VPN) и др.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 декември 2005
Номинации: 4
Реализираният от Бизнес център Свищов предвижда оборудване на всички кметства и кметски наместничества с компютърна техника с цел улесняване обслужването на жителите на селата и подобряване и поевтиняване на административните услуги. Създаване връзка между кметствата чрез изграждане на вътрешна информационна система (интранет) и връзката между селата и общинския център. Създаване на условия за изграждане на мрежа в самите села, а на по-късен етап и възможност за разширяване на тази мрежа чрез включване на нови институции (училище, читалище, интернет-клубове и др.).
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 юли 2005
Номинации: 24

Организационно-техническата подготовка на изборите е грижа на общинската администрация. В хода на подготовката Общинска администрация - Стралджа се стреми да подава информация във възможно най-пълна степен. Използват се различни канали за информация - общински радио възел, местна кабелна телевизия, регионалната преса, телефон.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 10 юни 2005
Номинации: 11
С новата електронна услуга "Изборни секции" Община Бургас дава възможност на гражданите да намират он-лайн върху картата на града обхвата на избирателните секции и местата за гласуване.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 юни 2005
Номинации: 2

След разработване на концепция за нова Интернет-страница на Община град Добрич, бе възложено с договор изпълнението на дизайн и софтуер за онлайн актуализация на сайта. Акценти в новата страница са въвеждането на електронни услуги и възможностите за двупосочно взаимодействие, концентрирани в няколко рубрики: On - line услуги , Център за услуги и информация , Обратна връзка . По отношение съдържанието на информацията акцентът отново е в неговата динамика, за сметка на статичната част. Страницата се администрира от служители от общинските дирекции, с което залагаме на поддържането й актуална. Тя стартира за Празника на Добрич - 25 септември 2004 г. и запазва досегашния адрес www . dobrich . org , а общината е неин собственик при условията на ЗАПСП.


[Още]

Иноватор: -
Дата на публикация: 24 март 2005
Номинации: 2
Разработен е и публикуван в Интернет-пространството от 13.11.2004 г. представителен, динамично поддържан сайт на община Средец на адрес: www.sredets.acstre.com
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 10 януари 2005
Номинации: 8

Подготвянето и разпространението на е-бизнес бюлетин е форма на целенасочено предоставяне на информация на бизнес средите в Общината. Целта на бюлетина е свързана с политиката за прозрачност в дейността на Общината и подпомагане на получателите в областта на програми за финансиране, законодателни инициативи и промени.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 10 януари 2005
Номинации: 7

Целта на практиката е, от една страна, да се подобри обслужването на гражданите чрез изграждането на център, работещ на принципа едно гише , което да осигури предоставянето на всички услуги и информация, предлагани от общинска администрация, и от друга страна, да се осигури достъп на желаещите граждани до копия на актовете на общинския съвет от последните 10 години.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 януари 2005
Номинации: 2

Използването на програмни продукти с отворен код е особено актуално в сегашният момент, когато България е пред прага на влизането си в Европейският съюз и когато самите страни от Европейският съюз мигрират към продукти с отворен код (при търсене в http://europa.eu.int/ на Open Source получаваме като резултат 225 документа).


[Още]

Иноватор: -
Дата на публикация: 02 януари 2005
Номинации: 7
Количествените натрупвания предизвикаха и наложиха качествени преобразувания разрастналата се локална компютърна мрежа, обективната и осъзната необходимост от реорганизацията й, осигурената възможност и управленска подкрепа за действията на специалистите, направиха възможно осъществяването на структурно окабеляване в Община град Добрич, в съчетание с обновяване на телефонната мрежа и изграждане на трасе за оптична връзка на локалната мрежа с мрежата на държавната администрация.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 21 октомври 2004
Номинации: 5
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]