Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

Вече 11-та година ФРМС последователно насърчава, събира, публикува и широко разпространява новаторски практики, които стимулират находчивостта и обмяната на опит в българското местно самоуправление чрез своя проект "Иновационни практики в България". Стартирал през септември 1998 г. с финансовата подкрепа на Институт Отворено общество - Будапеща и Американската агенция за международно развитие, проектът създава устойчив модел за събиране и разпространяване на иновационни практики в областта на местното самоуправление. От края на 2001 г. ФРМС удостоява общини и организации с Награда за иновация в различни тематични сфери на местното самоуправление, а от 2002 година - с Годишна национална награда "Община новатор".

 

Критерии за иновационна практика:

1. Иновативност - доколко практиката представлява прилагане на нови методи, подобрени процедури, с какво се различава и надгражда съществуващи подобни практики, дали е иновативна не само на местно, но и на национално ниво.

2. Въздействие и устойчивост на резултатите - какви са резултатите от приложената практика и постигнатият ефект за гражданите, администрация, НПО, местната общност като цяло, устойчива ли е самата практика и как се осигурява устойчивостта й, довела ли е до спестяване на средства и ресурси.

3. Приложимост - доколко практиката е приложима в други български общини, без да се изискват големи финансови ресурси и скъпи методи и технологии, възприема ли се добре от местната общност.

4. Партньорство - доколко инициативата и приложението на практиката са резултат от партньорство и сътрудничество между общината, НПО, бизнеса и гражданите, как се осъществява партньорството и води ли до други положителни промени.


Иновационна практика не е: проведено еднократно събитие или вече осъществена и популярна инициатива в други общини.

КОНКУРС 2008/2009: 90 практики, реализирани в 29 общини

 Козлодуй - Община новатор 2008/2009

 с годишен принос от 31 иновационни практики

 

__**__**__

КОНКУРС 2007: 97 практики, представени от 27 общини
и техните граждански партньори, 5 регионални сдружения на общини
и 1 професионално сдружение на общини

   Тунджа - Община новатор 2007

 с годишен принос от 22 иновационни практики

 

__**__**__

 

КОНКУРС 2006: 131 иновационни практики от 49 общини

Стралджа - Община новатор 2006

с годишен принос от 25 иновационни практики

Чрез иновационните практики, които прилагаме в местното самоуправление, показваме, че сме хора, които притежават не само инициативност, дързост, смелост, но и прозорливост. “Трудът и науката са брат и сестра”, твърди една поговорка. И аз, като кмет съм щастлив, че управлявам една община, в която хората работят с ум и сърце, влагат въображение и творчество в работата си, инициативността - стил на работа.

Митко Андонов, кмет на Община Стралджа

__**__**__ 

КОНКУРС 2005: 177 иновационни практики от 26 общини

СВИЩОВ - ОБЩИНА НОВАТОР 2005

с годишен принос от 59 практики

Чрез тази награда, чрез тази инициатива на ФРМС ни се дава възможност за благородно състезание на иновации, които са крайно необходими за създаването на конкурентна среда в местните власти и към която среда ние трябва да се стремим.

Винаги ще има победители, винаги ще ги има и онези, които ще бъдат с желание за победа. Струва ми се, че органите на местното самоуправление имат достатъчен капацитет, за да извоюват тези победи, защото предизвикателствата пред нас са много.

Сигурен съм, че ще успеем да се присъединим към духа на Европейския съюз и го пожелавам на всички нас, за успеха на жителите на нашите общини, на жителите на нашата хубава България.

Станислав Благов, кмет на Община Свищов

 __**__**__

КОНКУРС 2004: 161 иновационни практики от 45 общини

ДОБРИЧ - ОБЩИНА НОВАТОР 2004

с годишен принос от 31 практики

Решаващи за нашия успех са професионализмът, коректността, съпричастността, които вложихме, за да докажем, че работим за ефективна промяна - за подобряване на административното обслужване на гражданите, за подобряване на условията на живот на хората, както и за създаване на условия за развитието на бизнеса в общината.

Благодаря на екипа на Фондацията за реформа в местното самоуправление за коректното и ценно партньорство в полза на българските общини и вярвам, че то ще продължи със същата сила в бъдеще.

Детелина Николова, кмет на Община град Добрич

 

__**__**__

КОНКУРС 2003: 207 иновационни практики от 49 общини

СЛИВЕН - ОБЩИНА НОВАТОР 2003

с принос от 45 практики

Благодаря от името на всички колеги, получили високите на гради на ФРМС за едногодишните усилия на екипи от хора, които обичат свята работа, обичат местното самоуправление и носят с отговорност дълга да работят за своите съграждани. Изпитвам гордост от това, което екипът на Община Сливен постигна, и от оценката, която ФРМС ни даде.

Иван Славов, кмет на Община Сливен

 __**__**__

КОНКУРС 2002: 215 иновационни практики от 72 общини (1999 – 2002)

СИЛИСТРА - ОБЩИНА НОВАТОР 2002

с принос от 18 практики

С нескрита радост и гордост получаваме уникалната статуетка. Тя представлява надграждаща се стълба и ми напомня за преодолените едно след друго предизвикателства в продължение на първите три години от мандата. И както в основата на стълбата е сферата символ на началото, така в началото на нашите усилия бе екипът на ФРМС. Те вляха своя дух и инициативност в местното самоуправление и дадоха израз на нашето въображение, новаторство и индивидуална енергия!

Иво Андонов, кмет на Община Силистра

 

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]