Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Реализирането на дейностите по проекта спомага за това младежите да придобият увереност, че могат сами да инициират осъществяването на бизнес плановете си и по този начин се постига намаляване на безработицата сред младите хора.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 06 януари 2020
Номинации: 1

Проект за насърчаване на младите хора да бъдат граждански активни, да идентифицират местни проблеми като кауза и да планират доброволчески кампании.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 06 януари 2020
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да формира екологично мислене и навици в младите хора,
чрез събиране на пластмасови отпадъци и рециклирането им, като дейност
насърчаваща и обезпечаваща работата им с новите технологии - 3D принтер.
Проектът цели и развиването на „мейкърспейс” в библиотеката, разкриването на
нейния потенциал и подобряване имиджа ѝ чрез ангажираност по обществени въпроси
и на собствения ѝ ресурс.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1

Финансират се инициативи, свързани с насърчаване и популяризиране на четенето и библиотечната дейност, с обогатяване на културния живот, развитие на творческия потенциал и подновяване на носии на състави, участващи в общински, регионални и национални изяви.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 04 декември 2019
Номинации: 1

Проектът цели насърчаване здравословния начин на живот сред деца между 3-7 г. и техните родители чрез приготвяне на здравословни ястия.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 26 октомври 2019
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да осигури лесен и равнопоставен достъп до информация,
знания и комуникации на хората в неравностойно положение на територията на
община Смядово и на децата с увреждане от с. Васил Друмев.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е подобряване нивото на успеваемост в училище на деца и
ученици от етническите малцинства от село Вазово, общ. Исперих, област Разград, чрез активно използване на книжния фонд на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ – Разград.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 1

Проект за предотвратяване унищожаването на редки видове и техните местообитания по време на мерките за енергийна ефективност и саниране на сградите.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 26 октомври 2019
Номинации: 1

Проектът насочва усилията си към образованието на учителите.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 26 октомври 2019
Номинации: 1
От 2015 г. насам всяко лято студенти от училището по изящни изкуства в Познан и Познанския Университет по изящни изкуства те преобразяват селото, организирайки “Старо Железаре стрийт арт вилидж фестивал”. Портрети, образи на местни герои са редом с избрани произведения на изкуството или личности - "Спящата циганка" на Анри Русо, "Госпожиците от Авиньон" от Пикасо, автопортрета на Фрида Кало...
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 3
  - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]