Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Електронно управление
От 1 януари 2004 г. се въведе в експлоатация информационна система за отчитане и заплащане на електроенергията на наемателите на общински обекти и жилища дължима на община Мездра. Въвеждането на тази система се наложи с цел по качествено, ефективно и бързо обслужване на гражданите, облекчаване работата на касиера, упражняване на по строг конрол по събиране на неиздължените суми за електроенергия от наемателите.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 октомври 2004
Номинации: 8
В изпълнение на поетите от общинското ръководство ангажименти пред обществеността и с цел улеснение на гражданите и бизнеса, които ползват общинските административни услуги, в Интернет сайта на Община Свищов се открива и раздел Е Община . Предоставя се информация, формуляри и справки на граждани и юридически лица, което води до повишаване на ефективността на взаимодействието с общинската администрация.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 07 октомври 2004
Номинации: 22

Общински вестник "Мездра 21 век" навърши първата си година. Той е създаден да отразява живота в общината, делниците на хората, трудностите и успехите на бизнеса, социалната политика на общинското ръководство, обществено-политическия и културен живот на града и съставните села. На особен успех се радва младежкото приложение към вестника "Тинейджър".
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 септември 2003
Номинации: 5

Интернет-страницата на Общински съвет - Несебър представя цялостната му многообразната дейност. В нея може да се намери пълна и актуална информация за приетите решения, наредби и правилници, състав на комисиите и групите съветници. В сайта е предвидена възможност за кореспонденция, както и за анкета с неговите посетители, което гарантира обратна връзка с гражданите на общината.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 декември 2002
Номинации: 3

Изграденият Общински център са услуги и информация на гражданите създава условия общинската администрация да действа ефективно като институция и да предоставя на гражданите бърз достъп до информация и качествено административно обслужване, откликващо на техните потребности.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 декември 2002
Номинации: 8

За изграждане на система е-Общин@ - автоматизация на административно-управленската, информационната и финансовата дейност общинската администрация осъществява следните стъпки: създаване на Интернет-страница на общината; осигуряване достъп до НБД Население чрез ползване на цифров сертификат; внедряване на програмна система e-община ; създаване на Информационно гише на предприемача .
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 декември 2002
Номинации: 19

Създаден е представителен уеб-сайт на Община Русе с няколко основни акцента: представяне на града пред света; представяне на ОбА и ОбС; информация относно реда и условията за административното обслужване на гражданите; инвестиционен профил на града за привличане вниманието на потенциални инвеститори; пряка връзка между гражданите и администрацията. 
http://www.ruse-bg.eu/index.php
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 декември 2002
Номинации: 5

Основна задача на Центъра за информационно обслужване и обучение е да създаде необходимите условия за обучение и самообучение на работещите кадри от образователната сфера на гр. Добрич. Да насърчи учителите за използване на най-нови информационни технологии и тяхното внедряване в процеса на образованието, следвайки рамките на Европейските образователни стандарти.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 декември 2002
Номинации: 2

В Община Айтос е създадена автоматизирана система за обработка на информация с новаторски компонент - приложението и обема на модула Каса , която оптимизира работата на Центъра за услуги и информация на гражданите.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 декември 2002
Номинации: 5

От началото на 2000 година Община Мездра създава собствена страница в Интернет с адрес: www.mezdra.dir.bg с цел да улесни своите граждани и да предостави информация за историята, културата, икономиката и забележителностите на общината до всяка точка на земното кълбо.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 декември 2002
Номинации: 11
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]