Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Устройство на територията

Община Боpoво е малка община, в която отделните населени места са в сериозна зависимост от икономиката и инфраструкурата на региона. През месец март 2000 г. по Програма "Дунавска инициатива" на Фондация за реформа в местното самоуправление и Американската агенция за междунаpoдно развитие, стартира проект "Изграждане на укрепително и пpoтивоерозионно съоръжение в с. Обретеник". Идеята за проекта е резултат от взаимодействието на местната власт с живеещите в тази част на селото poми, българи и турци.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 май 2001
Номинации: 4

Поради настъпилата промяна в обществено-икономическите условия и свързаната с тях липса на финанси се наблюдава общо преустановяване на строителните инициативи в Община Главиница. Необходимостта от устойчиво развитие и благоустрояване води до създаване на проект Общински пазар в гр. Главиница.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 май 2001
Номинации: 3

Трайното решаване на проблем като водоснабдяването е приоритет на общинската администрация, която тьрси алтернативни форми и начини за привличане на външни инвестиции. Община Ново село печели проект в рамките на Програма "Дунавска инициатива" на ФРМС и AММР и осъществява инфраструктурен проект с голяма социална значимост и практическо приложение в ежедневието.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 май 2001
Номинации: 2

Условия за спорт и практически занимания за повече от 1400 деца осигурява изграждането на детска спортна площадка в училищен двор на СОУ "Христо Ботев" в гр. Козлодуй, осъществено от общински екип и широк кръг от граждански и държавни организации в града, с прилагане на прозрачна тръжна процедура и откриване на нови работни места.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 май 2001
Номинации: 6

Между Община Аксаково и Посолството на Япония в Република България е подписан договор за дарение по проект "Завършване на строежа на училище в с. Л. Каравелово". Главната цел на проекта е да се осигурят нормални условия за обучение и образование на деца до 14 годишна възраст от смесен етнически произход, каквито условия през последните години са отсъствали в с. Л. Каравелово.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 31 януари 2001
Номинации: 3

През 1998 г. се сключва договор между МОСВ и Община Несебър за финансиране довършването и въвеждането в експлоатация на ПСОВ "Обзор-Бяла". До края на 2000 г. са изпълнени около 90% от строително-монтажните работи. По договор между МОСВ и Датската агенция за околна среда машините и съоръженията ще бъдат осигурени със средства от правителството на Дания. Пречиствателната станция влиза в експлоатация през 2001 г.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 януари 2001
Номинации: 1

Практическите дейности за урбанизация на квартал Изток в Община Пазарджик се съчетават ефективно с образователни дейности по отношение на опазването на околната среда. Сдружение Бъдеще изготвя и реализира партньорски проект съвместно с общината за съвместяване на двете сами по себе си мащабни и многообразни стратегии на територията на ромския квартал. Резултатът е значително подобрена инфраструктурна и екологична система.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 септември 2000
Номинации: 12

Проблемите на гражданите от ромски произход стоят отдавна на дневен ред и една стъпка към решаването им е активността на местните власти. Община Раднево апелира към Правителството и Европейския съвет за финансова подкрепа на проект за изграждане на фамилни жилища за социално слаби ромски семейства. Търси се съдействието и на всички държавни институции.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 май 2000
Номинации: 1

След 1989 г. поради настъпилата промяна в обществено-икономическите условия и свързаната с тях липса на финанси се наблюдава общо преустановяване на строителните инициативи в Община Стара Загора. Необходимостта от развитие и благоустрояване на централната градска част води до създаване на устойчив проект за развитие на централната градска част на Общината, базиран върху принципа на обществено-частното партньорство и гражданското участие.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 септември 1999
Номинации: 7
  назад... - 1 2 3 4 -

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]