Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
С оглед необходимостта от разширяване общественото разбиране на пълномощията и отговорностите на местните власти в България и отговорностите им пред гражданите на общината бе въведена тази практика.
Практика

По предложение на кмета на Община Ботевград беше създадена комисия, която обсъди вида на значките, както и начина за тяхното връчване. С екип от художници беше създаде макет на значката, която има и малка миниатюра.

Внесена беше докладна в Общинския съвет и по този начин се допълни съществуващата Наредба за символите, почетните знаци и звания на Ботевград, като към почетните знаци на Ботевград беше добавен и значка на кмет и значка на кметски наместник.

Беше решено значката на кмет да се връчва на новоизбрания кмет на Община Ботевград от председателя на Общинския съвет на първа или следваща работна сесия на Общинския съвет, а значката на кмет на кметство и кметски наместник да се връчват от кмета на общината в тържествена обстановка.

Първите значки бяха връчени по повод Деня на служителите в държавната администрация, отбелязан за първи път през 2006 год.

Резултати

Засвидетелства се уважение към представителите на местната власт - кметовете.

Значките са символ на власт, но и на произтичащите от нея задължения.

За повече информация:

Мая Цанова

началник отдел "Административно обслужване, канцелария и протокол"

Ботевград 2140

Пл. "Освобождение" 13

Тел.: 0723 / 6 66 20 ; 82 115

Факс: 0723/ 6 66 35

E-mail: [email protected]

Иноватор: ros
Дата на публикация: 11 август 2006
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]