Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Разработването на проекти по НП "От социални помощи към заетост" е подчинено на строги правила, с регламентирани дейности и определени ангажименти за общините. Анализът на реализираните до сега проекти показа наличието на потенциал за съществено подобряване на градската среда ако към разработването на отделните компоненти се приложи комплексен подход.

Практика

Разработването на тазгодишните проекти стана при прилагането на комплексен подход: проектите бяха подчинени на цялостната идея за подобряване облика на града, а не представляваха "работа на парче". Всяка от дейностите, внимателно премислена и планирана, намери своето място в технологичен и времеви аспект. Комплексният подход позволи планиране в бюджета на общината на необходимите средства и програмата заработи ритмично, без сътресения и престои.

Партньор на Общината в зацветяването на града е Фирма "Бургасцвет - 90 - Танев" ЕООД, който любезно предостави посадъчния материал за цветните лехи.

Резултати

Резултатите от прилагането на комплексния подход са видими и реални: санирани са 1200 кв. м тротоарни площи, озеленен е площадът, почистен и залесен е парк Младост , напълно са реконструирани цветните градини в центъра на града, изградени са 5 броя сондажи за поливане на зелените площи и цветните лехи, засадени са 4500 бр. дървета и храсти, почистени две нерегламентирани сметища (около 30 дка) в периферията на града. Почистени са 10 дка от Градския парк и са подготвени за ново залесяване. Създадена е организация за поддържане на зелените площи и цветни насаждения.

За 2006 година по проекти на НП От социални помощи към осигуряване на заетост е осигурена заетост над 250 души в гр. Стралджа.

Прикачени файлове:
без име.JPG
без име11.JPG
Picture 211.jpg
Иноватор: Атанаска Христова
Дата на публикация: 07 септември 2006
Номинации: 24
Атанаска Христова
началник отдел АПО
Стралджа - 8680
ул. "Хемус" 12
Tel:088 7872915
Fax:04761 3404

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]