Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Откритите по време на 40-годишните съвместни полско-български археологически проучвания 73 антики, оценени на 117 хил. щатски долара, бяха изнесени от България през 1999 г. според договор между българското и полското министерство на културата. "Това е прецедент, предвид удължения с две години – общо 5-годишен срок на пребиваване на антиките", заяви Пети Доневски. При пристигането им възниква проблем съгласно Закона за митниците, според който, стока която е извън пределите на България повече от три години, загубва статута си на местна стока и трябва да бъде обмитена. Освобождаването на антиките възлезе на 40 000 лв.

Практика

73-те антики са от бронз, стъкло и керамика. Сред тях има двуметрови каменни скулптури, релефи и архитектурни елементи. Те са придружени от документ за временен износ, със заповед-разрешение и с приемно-предавателен протокол, подписан от двете страни по договора. Целта на пребиваването им в Полша е реставриране и консервиране в лабораториите на Познанския университет и подреждането им в музейна експозиция в специална зала. Изложбата е открита през 2003 г. и е посетена от около 80 хил. души. Големият интерес се обяснява с факта, че археолози от местния университет 40 години участват в разкопките на Нове, както и с липсата на местни археологически находки. Проблемът при завръщането им в България идва от разпоредбите на Закона за митниците (чл. 183, ал.1). Според него находките са загубили статута си на местна стока, тъй като са били извън пределите на България повече от три години. Преписката с Агенция "Митници" за освобождаването на ценните находки от Нове е придвижена много бързо в резултат на обединените усилия на всички заинтересовани институции – Митницата, музеят и Община Свищов. След запознаване с приложените по случая документи, директорът на агенция "Митници" разпорежда освобождаването на пратката с антики, пристигнала от полския град Познан. Пристанище – Свищов и "ВиК" ЕАД осигурили техниката за разтоварване и транспорта за прибиране на антиките до фонда на музея.

 

Резултати

  Антиките са с важно значение за Свищов като част от национално и историческо минало на града. Връщането им в музея до голяма степен  ще способства за пълна и цялостна завършеност на  културният облик на Свищов.

Иноватор: Стоян Парашкевов
Дата на публикация: 29 януари 2007
Номинации: 28
Стоян Парашкевов
Директор на Дирекция ``АПИО``
Свищов - 5250
ул. ``Цанко Церковски`` 2
Tel:0631/ 60582
Fax:0631/ 60504
http://www.svishtov.bg

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]