Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Местните и регионалните власти са пряко отговорни за провеждането на политиката по планиране и развитие на общинско и регионално ниво, както и са едни от основните участници в процеса на устойчиво развитие. Местните общности играят ключова роля за постигане на икономически и социален приоритет в общността.

Децентрализацията изисква от общинските администрации повишаване на капацитета за разработване и прилагане на местни политики, съобразени с изискванията на ЕС и потребностите на местните общности.

В процеса на преход и присъединяване към Европейския съюз на общинските ръководства се вмениха редица нови ангажименти, а на общинските служители се наложи да започнат работа с нова нормативна уредба, което от своя страна изисква да се поддържат адекватни знания и умения.

Ето защо в отговор на нуждите на членовете и в съответствие с мисията и целите на организацията, а именно да стимулира силно и ефективно местно самоуправление и активно гражданско участие в Черноморския регион , както и да изпълнява и подкрепя националната политика за обучение през целия живот, АБЧО инициира създаването на Център за обучение и квалификация.

Центърът функционира от 2002 г., като предлага дългосрочни курсове по компютърна грамотност и бизнес английски, както и краткосрочни обучения по теми касаещи местните власти – финанси и бюджет, управление на собствеността, регионално развитие, опазване на околната среда и др.

Практика

Стъпки на реализация на практиката

1. Провеждане на проучване сред общинските служители и съветници с цел идентифициране на нуждата от обучения.

2. Обособяване на зала за обучение в офиса на АБЧО – ремонт и обзавеждане на залата.

3. Разработване на програма за обучение по компютърна грамотност и програма за обучение “Делови английски език” съобразени с нуждите на общинската администрация.

4. Провеждане на дългосрочни курсове и краткосрочни обучения.

Резултати

В резултат на реализираната практика АБЧО разполага с оборудван и обзаведен Център за обучение и квалификация.

До момента в центъра са проведени 18 дългосрочни курса по английски език и компютърна грамотност, в които са участвали над 200 общински служители.

В центъра са проведени още над 80 тематични семинара и обучения, в които са участвали над 2 500 общински служители и съветници, както и представители на бизнеса и на граждански организации от Черноморския регион.

С изграждането на центъра АБЧО постигна няколко резултата:

Ø Допринесе за подобряване обслужването на гражданите в Черноморския регион, тъй като повиши знанията и подобри експертизата на общинските служители;

Ø Разработи и приложи политика за продължаващо обучение и квалификация;

Ø Разнообрази и подобри качеството на услугите, предлагани на общините членки.


КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ:

Асоциация на Българските Черноморски Общини

гр. Варна, ул. “Преслав” 4

Тел./Факс: 052/600 266, 052/611 811

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.ubbsla.org

Лице за контакти: Марияна Кънчева, Изпълнителен Директор

Иноватор: ros
Дата на публикация: 15 юни 2007
Номинации: 11
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]