Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Практика
През 2008 г. за първи път в България Община Търговище въведе система за експресно мнение, качеството на обслужване СЕМКО, с която он - лайн на страницата на местната администрация могат да се видят резултатите от удовлетвореността на гражданите от качеството на обслужване (http://www.targovishte.bg >> Център за административно обслужване >> Отзиви). Оптимизира се структурата на общинската администрация чрез функциониране на Център за административно обслужване на гражданите. Общината е сертифицирана по ISO за качество и опазване на околната среда, CAF. Постигнат е широк достъп на гражданите до информация. Своевременно се актуализира интернет-страницата на Община Търговище. 25 на сто от общата численост на персонала са служители на възраст до 40 г. 160 общински служители са преминали обучения за повишаване на квалификацията и мотивацията за работа. През 2009 г. Община Търговище получи отлична атестация от Европейския институт за публична администрация EIPA между 300 общини от държави-членки на ЕС. През 2011 г. Община Търговище е удостоена с „Кристален глобус” по Проект „Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа” - доказателство за стабилността на административните процеси в Община Търговище
Резултати
Иноватор: ros
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]