Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Регистрите се ползват като първоизточник на данни за издаване на различни документи по гражданско състояние. При ползването им се идентифицират два основни проблема. Първият е свързан с чисто физическото им състояние – книжни тела с различни нестандартни размери, създавани през различни години. Пред вид остаряване на хартията като материал трябва да се работи много внимателно и да се осигури съхранение в помещения с контролирани параметри на температура и влажност. Вторият проблем е свързан с наличието на регистри в различни административни структури на Община Варна – централна администрация и администрации на 5 района и 5 кметства, където се извършват административни услуги (около 80 000 бр. годишно).

Практиката участва в конкурса по Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017 и е номинирана за награда.
Практика
За решаване на посочените проблеми е създаден електронният архив „Стари семейни регистри“. Той представлява база данни, съдържаща сканирани копия на регистрите, с възможност за търсене по различни предварително определени елементи.

Реализацията на проекта се изрази в разработване на софтуерен продукт и техническо обработване на документите – сканиране с предварително „изглаждане“ на страниците за постигане на максимално разчитане на записите. Обработени са всички налични 979 бр. регистри. До базата данни е осигурен достъп на всички длъжностни лица по гражданско състояние от 11-те администрации. Всички регистри са архивирани във възможно най-икономичния вариант за пространствено разположение.

Резултати

Проектът ще бъде продължен с цифровизация на личните регистрационни картони (ЛРК) на починали лица до 2011 г. и на актовете по гражданско състояние – за смърт, за брак и за раждане за събития, настъпили преди 2000 г.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 6
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]