Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Комплексът за социални услуги за възрастни хора структурно обединява Дом за възрастни хора с деменция – Дряново, Дом за възрастни хора с психични разстройства – с. Радовци, Преходно жилище – с. Радовци, и осъществява услугата "Социален патронаж".

Практиката участва в конкурса по Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017

 

Практика

Дом за възрастни с деменция - гр. Дряново

Капацитетът на заведението е 52 домуващи.
В него постъпват лица със следните диагнози: лакунарна, глобарна, съдова, сенилна, смесена корова и подкорова деменция и деменция при болестта на Алцхаймер.
Социалната работа в специализираната институция е основна и ежедневна грижа. Тя бива групова и индивидуална, и е съобразена с индивидуалните възможности и здравословното състояние на всеки един от потребителите. Чрез социалната работа в социалното заведение се следи социализацията на всеки настанен потребител, като се имат предвид неговите интереси и потребности.

Социалните услуги, предлагани в дома са:
• Почистване на спалните помещения;
• Помощ в извършване на личния тоалет;
• Хранене;
• Пране на дрехи;
• Бръснаро-фризьорски услуги;
• Осигуряване на съдействие за получаване на здравни грижи;
• Организиране на културни и спортни мероприятия;
• Достъп до информационни и образователни програми;
• Рехабилитационни и психотерапевтични дейности.

За всеки един от домуващите са изготвени лични и здравни досиета, в които има информация за ежедневните, здравните потребности на потребителя, образователните, рехабилитационни и социални потребности.

Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци

Капацитетът на дома е 110 домуващи. 
В Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци се настаняват лица с водеща диагноза шизофрения.
В дома работят 58 човека персонал, които полагат ежедневни грижи за ползващите социални услуги в Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци. 

Разработена е програма за обучение на персонала с цел по-добро обгрижване на потребителите в дома и запознаване с новости и изменения в нормативната уредба. Провежда се активна социална политика относно деинституционализацията и извеждане на потребители на социални услуги от специализираната институция, доколкото е възможно, като се има предвид здравословното състояние на лицето. На всеки един потребител се изготвя индивидуален план за социална работа и здравни грижи. Организирана е разнообразна трудотерапия, съобразена с индивидуалните възможности на всяко лице - потребител на социални услуги в Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци.

Преходно жилище - с. Радовци

Преходно жилище - с. Радовци функционира от месец май 2010 г. В него се настаняват лица с водеща диагноза шизофрения. Капацитетът му е 5-ма потребители. 

Преходно жилище е форма на социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализирана институция. 
Услугите в Преходното жилище се основават на социална работа, като се прилага индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всяко прието на обслужване лице, с акцент подготовка за самостоятелен живот. 

Цели на социалната услуга: 
• Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на социалната услуга; 
• Осъществяване на дейности за постигане на социално включване; 
• Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща преходна среда, с възможност за подкрепа и изява. 

В Преходното жилище потребителите на социалната услугата трябва да бъдат стимулирани да развиват личните си умения и навици, да се чувстват сигурни и готови за предприемане на следваща стъпка към интеграция в общността.

Резултати

Новата форма на организация спомага за намаляване на разходите, свързани с управлението и предоставянето на услуги.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]