Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Правната неосведоменост, ниският образователен ценз, неграмотността и липсата на достъп до услуги водят до изолация на ромското население. Чрез пряко овластяване и развитие на общностен капацитет, проектът предвижда създаването на механизъм за ефективно взаимодействие между гражданите, местната администрация и НПО, чиято цел е предоставяне на по-качествени административни услуги и засилване на процеса на социално включване на ромите.
Практика
Проектът въвежда в граждански оборот фигурата на ромския административен медиатор (РАМ), като дефинира статута, функциите му и създава условия за постоянното предоставяне в ромската общност на комплекс от услуги с широк диапазон като пилотна иновация за страната.

Разработват се и се реализират:
- обучителна програма за подготовка на РАМ;
- методика за работа на РАМ и взаимодействие с общността и местната администрация;
- работа на терен, консултиране;
- взаимодействие с местната общност - създаване на ромски общностен съвет в гр. Варна;
- създаване на онлайн мрежа на РАМ.

Преки ползватели ще бъдат минимум 300 човека; запозната ромска общност от общини Варна и Кюстендил - минимум 2000 човека.

Резултати
Екипът на проект „Мрежа на ромските административни медиатори” разработи методика за въвеждане фигурата на РАМ в общините. Тя е създадена на базата на практическия опит по прилагането на различни модели на медиация между маргинализирани общности и публични институции и е съобразена с добрите международни практики в тази област. Прилагането в пълнота на стъпките по въвеждане на фигурата на административния медиатор гарантира повишаването на достъпа на ромските общности до административни услуги, което е сред основните предпоставки за подобряване на техния граждански статус.

Разработването на програмата за въвеждане фигурата на РАМ като част от системата за аминистративно обслужване на населението има за цел институционализирането на РАМ, което да доведе до единно и повсеместно прилагане на програмата за РАМ във всички общини, които са идентифицирали проблем в системата си за предоставяне услуги на гражданите и проблем с достъпа на гражданите до административни услуги.

Мрежата на ромските административни медиатори (МРАМ) работи за реализирането на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите с планов период 2012 - 2020 г., подпомага ефективната борба с дискриминацията на ромите в България и тяхната успешна социална интеграция.

http://www.romaadminmediators.youthvarna.org/

https://goo.gl/dI4du5

Иноватор: ros
Дата на публикация: 11 септември 2015
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]