Foundation for Local Government Reform
ДИАЛОГ И КОНСЕНСУС - Стратегическа цел 1

ФРМС има безспорен авторитет на посредник между различни нива на управление и заинтересовани страни за постигане на диалог и обществен консенсус по значими за местните власти въпроси на политиката и законодателството.ФРМС ПРЕДЛАГА:
> провеждане на дискусионни форуми и публични обсъждания
> проучвания и изследвания
> консултации за постигане на консенсус между заинтересовани страни

 Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]