Foundation for Local Government Reform
Граждански мониторинг на местно ниво -–добри практики

В този свитък сме подбрали 29 практики на граждански мониторинг на публични услуги на местно ниво, които засега сравнително рядко намират приложение у нас и надграждат изброените по-горе форми на гражданско участие. Практиките са реализирани в България, Румъния, Чехия, Словакия, САЩ, Индия, Танзания.

Те, както ще се убедите, могат да бъдат инициирани както от самите местни власти, така и от граждански организации/граждани.

Същността им се крие в доброволното участие на гражданите в наблюдение на предоставяната от местната власт услуга (чрез общинско предприятие, концесия или друго), възможност за обратна връзка за степента на удовлетвореност на крайните ползватели на услугата и конкретни предложения за по-доброто й предоставяне. Гражданският натиск води до подобряване на местната услуга, въпреки факта, че е монополна.

Местната власт получава помощ от страна на гражданите (обичайно броят на общинските инспектори е недостатъчен) и контролът върху стандартите за предоставяне на услугата е по-ефективен. Обратната връзка с гражданите е регулярна. Доставчиците на услугата са мотивирани да са по-ефективни в разходването на публичните средства.

Гражданите получават възможност да изискат промени в предоставянето на услугата с оглед по-високата им удовлетвореност от нея. При възникване на проблем те могат да провокират незабавна реакция на доставчика за неговото решаване.

Прикрепени файлове


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]