Foundation for Local Government Reform
Дистанционен курс “Прилагане на принципите на добро управление на местно ниво”, 7 юли - 17 август 2010 г.
ФРМС ще проведе Дистанционен курс“Прилагане на принципите на добро управление на местно ниво”, 7 юли - 17 август 2010 г. 

Курсът е предназначен за представители на местни и регионални власти, на НПО и читалища, на студенти и журналисти, на представители на бизнеса, които имат интерес да работят с общините и на местно ниво. 

Курсът е базиран на 12-те принципа за добро управление, формулирани в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (Валенсия 2007).
Курсът определя 12-те принципа на добро управление, разглежда законовата база в България на национално и местно ниво за прилагането на принципите на добро управление и посочва добри практики на местните власти от България, Европа и САЩ в тематичната област. 

Дистанционното обучение се състои от 5 урока и Заключителен тест.
Курсът е ще протече във времето от 7 юли до 17 август 2010 г. Всяка седмица участниците ще имат онлайн достъп до урок, както и до практически насочени материали. Участниците в курса ще могат да работят по тях и офлайн: 

1 урок: 7 – 13 юли
2 урок: 14 – 20 юли
3 урок: 21 – 27 юли
4 урок: 28 юли – 3 август
5 урок: 4 – 10 август
Заключителен тест: 11 – 17 август 

Всеки урок завършва с тест по темата от урока. При правилни отговори на три от 5-те въпроса участниците преминават към следващия урок. За всеки тест курсистите ще имат до три опита в рамките на по половин час. Успешно издържаният тест към урока е ключ към следващия урок.

Заключителният тест се състои от 40 въпроса. Участниците ще разполагат с три възможности от по три часа за решаване на теста. При 60% верни отговори тестът се счита за взет и участникът успешно е завършил курса на обучение. 

Успешно завършилите курса ще бъдат сертифицирани от ФРМС и ще получат сертификата си по пощата. Желаещите да се включат в дистанционния курс следва да заплатят 40 лв. по банковата сметка на ФРМС и да изпратят копие на платежното нареждане на:
Факс: 02 976 89 30
Е-поща: [email protected]
както и попълнена Заявка за участие на [email protected]
не по-късно от 5 юли 2010 г. 

Данни за банкова сметка на ФРМС: 
IBAN BG61RZBB91551060375620
BIC RZBBBGSF
РАЙФАЙЗЕНБАНК  ЕАД

(Внимание: Сметката на ФРМС от 21 юни 2010 г. е нова!)


Прикрепени файлове


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]