Foundation for Local Government Reform
Местно икономическо развитие - Стратегическа цел 5

ФРМС се утвърди като основен партньор на общините за прилагане на съвременни концепции и промяна в подходите в областта на икономическото развитие на местно ниво.
 
 


ФРМС подпомага общините:
-          да подкрепят местни и чужди фирми за разкриване на нови работни места
-          активно да се рекламират като бизнес и туристическа дестинация
-          покриват изискванията за сертифициране като “Община, готова за бизнес”
-          да прилагат успешни модели за управление на инфраструктурата
Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]