Foundation for Local Government Reform
Методика за оценка на доброто управление в общините
Глава 1
Процедури за реализиране на методиката за измерване на доброто управление в общините
 
Глава 2
Принципи, индикатори, оценъчна скала
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]