Foundation for Local Government Reform
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - Стратегическа цел 2

ФРМС има изграден капацитет да разработва интерактивни програми за обучение, основани на практиката и съобразени с потребностите на общините, и разполага с широка мрежа от обучители, лектори и експерти.

 

ФРМС ПРЕДЛАГА:
> разработване и провеждане на обучителни програми
> семинари по заявка и последващи консултации
> организиране на конференции
> пътувания с обучителна цел
> фасилитиране на срещи
> дистанционно обучение

ФРМС предлага квалификационни курсове съвместно със Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Американски университет в България.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]