Foundation for Local Government Reform

Общински радиофорум

Общински радиофорум е съвместна инициатива на Българското национално радио и Фондацията за реформа в местното самоуправление, с подкрепата на Американската агенция за международно развитие.

Всеки последен четвъртък от месеца от 11.00 зо 12.00 ч. на вълните на Програма Хоризонт представяме и коментираме актуални въпроси на местното самоуправление в България за постигане на обществено разбиране на пълномощията и предизвикателствата пред местните власти в България.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]