Foundation for Local Government Reform
Сборник проекти, реализирани във втора фаза на Програма

Сборник проекти, реализирани във втора фаза на Програма "Обществен форум" 2002 - 2005


Настоящият сборник има за цел да популяризира сред заинтересовани общини, държавни институции, неправителствени и бизнес организации и граждани резултатите от проектите, разработени и реализирани в рамките на втора фаза на Програма Обществен форум . Програма Обществен форум се реализира от 2000 г. в България с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС), и с експертната помощ на Сдружение Болкан Асист , изпълняващо функциите на Форум офис, и на Фондацията за реформа в местното самоуправление, изпълняваща функциите на Офис по проектите от 2002 г. Партньори по програмата са и шест Форум центъра в страната.

Проектите, които ви представяме, са резултат на задълбочени дискусии в проведените Общински форуми през периода 2002 2005 г. в общините Ловеч, Ябланица, Троян, Дряново, Павликени, Свищов, Попово, Антоново, Търговище, Нови пазар, Цар Калоян, Разград, Пловдив, Силистра, Лом, Болярово, Белоградчик, Район Искър София, Чепеларе, Гурково, Тетевен и Велико Търново. В тях участваха над 1350 представители на местните власти, гражданските организации, бизнеса, образованието, културата, здравеопазването, туризма, младите хора, спорта, селата и отделни граждани. Целевите финансови средства по програмата се осигуряваха от ШАРС и участващите общини, формирайки Проектен фонд. Местните общности се обединиха около идеи за 208 проекта. Приоритизирани от самите участници във Форумите, финансиране в рамките на Проектния фонд получиха 159 проекта - подкрепа от ШАРС, възлизаща на 2 324 062 лв., и подкрепа от общините партньори в размер на 807 900 лв.Фондацията за реформа в местното самоуправление получи мандат от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество за подкрепа на организациите при разработване на проектните идеи и последващ програмен и финансов мониторинг на изпълнението на одобрените за финансиране проекти.

Важен фактор в процеса на изпълнение на проектите беше гражданският контрол. Участниците във форумите се превърнаха в коректив. Преобладаващата част от проектите постигнаха планираните цели. Привлечени бяха собствени и партньорски средства в размер на 2 529 210 лв. Представители на финансираните организации (НПО, читалища, училищни настоятелства, общини, спортни клубове, културни институции и др.) повишиха уменията си да управляват проекти, да създават и поддържат партньорства и да търсят ново финансиране в рамките на проведените от ФРМС срещи за обмяна на опит и обучения. Създадени бяха трайни партньорства между общини, граждански организации, бизнес, млади хора и граждани. Регистрирани бяха нови неправителствени организации. Създадоха се нови работни места, които понастоящем се самофинансират от собствени приходи.

Но най-важна е промяната, която се случи с хората. Те повярваха в своите сили, че са в състояние да допринесат за развитието на своите общини и продължават да търсят партньори, с които да реализират бъдещите си инициативи.

Прикрепени файлове


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]