Foundation for Local Government Reform
Тематични издания

ГОДИШНИК НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

'2002

Българските общини и ФРМС:
Резултати от сътрудничеството през мандат

1999 - 2003
leaflet.pdf

Тайните на публичната администрация

често пренебрегвани стратегии за успех
secrets.pdf

Партньори за местно развитие -
успешни практики в България


Местната власт и младите хора или
Защо и как да участвам в местното самоуправление
Милена Стефанова, 1998

Фискална децентрализация в България


Как да лобираме
Александър Михайлов, 1999

Годишен отчет на ФРМС '1998


Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]