Foundation for Local Government Reform
УСТОЙЧИВО ПАРТНЬОРСТВО - Стратегическа цел 6

ФРМС непрекъснато усъвършенства професионалните умения на своя екип, стреми се към разнообразяване на източниците за финансова подкрепа и нови международни партньорства.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]