Foundation for Local Government Reform

Отзиви

Искам да изкажа своето задоволство от шанса си да бъда част от групата за обучение по темите “Разработване и управление на проекти по програми на ЕС” и “Структурни фондове на ЕС. Оперативни програми. Финансиране на проекти за периода 2007 - 2013 г. по линия на Оперативните програми”, проведено от такива знаещи, енергични, лъчезарни лектори – новатори в подхода към своите “ученици”.

Дойдох с нагласата за обучение, което трудно бих могла да разбера, поради липсата на информация до момента. Вие обаче поднесохте вашите компетенции и опит във вид , чрез който в края на обучението се почувствах знаеща. От тук нататък, чрез информацията, която получих от вас, ще се самообучавам.

Росица Паунова, Добрич, ДКЦ-ІІ-Добрич”, май 2007 г.
Искам да Ви благодаря за изключително интересния и ползотворен
курс, който обогати с ценни знания нашия опит в писането на
проекти! Най-искрено препоръчвам на мои колеги да посетят Вашия курс, защото
наистина има изключително голяма стойност като знания и насоки. А
същевременно и обстановката, която създавате, е много приятна!

Таня Трапова, Природоматематическа гимназия "Яне Сандански", град Гоце Делчев, 19 юни 2007 г.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]