Foundation for Local Government Reform
Информацията - стратегически капитал на общината
Имане е ключовата дума, с която д-р Андон Василев, кмет на Община Стралджа, определи информацията и информационните технологии. Предложенията на другите участници в семинарите Информационни и комуникационни технологии и обществени услуги включваха сила, предимство, мобилност, достъпност, резултатност, необходимост, перспектива.

Поредицата от три регионални семинара, които Фондация за реформа в местното самоуправление организира през месец март 2001 г. в София, Варна и Стара Загора, събраха заедно екипи от кметове и секретари на общини, главни експерти, директори и началник отдели, специалисти по информационни технологии, председатели на общински съвети - всички обединени от виждането, че информацията е стратегическият капитал на общината, който трябва са се управлява като ценен ресурс. Около 80 участника от 38 общини от Северозападен, Североизточен и Централен южен район изразиха решителност до създадат оптимална информационна среда в своите общини, в която граждани и общински служители да усетат полезността на информацията. В работата участваха Лилия Иванова, Дирекция Държавна администрция в Министерски съвет, Нели Стоянова, началник отдел АК, Областна Администрация - Варна, Златка Георгиева, Програма ФАР за Североизточен район, представители на АБЧО и РАО Тракия , Международен черноморски клуб, Агенция за икономическо развитие Варна, ДНП Златни пясъци. Работата на семинарите бе отразена от заитересовани медии, в ежедневници, местна и кабелна телевизия и електронни издания.

Водещи на семинарите и на подготовката на работните материали бяха Любомир Димов, експерт по информационни технологии, Христина Ковачева и Богдана Шопова, ФРМС. В своя стремеж към новаторски подходи, ФРМС издаде работните материали за семинара, повече от 1200 страници текст и презентации, цифрови модели и софтуер, на компакт диск, записан с любезното съдействие на Ленд Дейта Център ООД. Този диск получават и всички общини в България, които ще могат да се запознаят със софтуера за визуализация на цифровите модели на землищата на земеделските земи в областите, в които се намира общината, както и с поредица от ценни материали, свързани с темата на семинарите.

Наред с изданията на ФРМС, принос към публикациите в компакт диска имат Любомир Димов; Атанас Сиреков, Община Бургас; Василка Сирачевска, Община Благоевград; Гергана Жулева и Александър Кашъмов, Фондация "Програма Достъп до информация"; Бисер Балчев, Ленд Дейта Център ООД. Особен интерес представляват презентациите на Общинските центрове за информация и административни услуги в Русе, Силистра и Видин, подготвени от техните екипи. Дискът съдържа още информация, указания и формуляри за финансиращи програми в областта на ИКТ, примерен модел за проект и Анкетна карта за състоянието на информационните технологии в българските общини, която ще даде полезна информация за настоящите нужди и подготвеност. Участниците приеха с удоволствие тази форма на разпространение на информацията, като потвърдиха, че четенето на компакт диск е напълно във възможностите на техните общини.

Семинарите бяха проведени в рамките на проект Информационна мрежа на местните власти (LOGIN) на ФРМС, с финансовата подкрепа на Институт Отворено общество Будапеща и Американската агенция за международно развитие. Целта на проекта е да допринесе да укрепване на капацитета и професионализма на местните власти в региона на Централна и Източна Европа и бившите съветски републики чрез изграждане на обща многоезична леснодостъпна база данни и непрекъснат обмен на информация и най-добри практики между страните в региона. Възможностите и модулите на споделената система, които вече функционират на Интернет страницата на ФРМС http://www.flgr.bg бяха представени от Богдана Шопова, координатор на проекта във ФРМС.

Програмните дейностти на ФРМС в областта на информационните и комуникационни технологии и обществени услуги бяха представени от Христина Ковачева. Тя бе водещ и на интересни дискусии за съдържанието и услугите, които представителите на общините очакват да има на Интернет страницата на ФРМС, както и на възможностите за обмен на информация чрез Интернет. Участниците дадоха полезни съвети и ценни препоръки за нови компоненти, които ще бъдат разработени в най-скоро време. Като най-търсени компоненти на страницата бяха посочени Информационния бюлетин, Иновационни практики, Програма "Техническо побратимяване", Финансиране, Новини и Обучение.

Сред водещите теми в семинарите бяха новите тенденции в развитието на ИКТ, представени от Любомир Димов, експерт ИТ, който обрисува образа на цифровия град и направи преглед на възможностите на ГИС. Той дискутира и възможните отговори на множеството въпроси, повдигнати от участниците във връзка с цялостното развитие на ИКТ в общините. Визията за развитието на ИКТ бе допълнена от мултимедийната презентация на Атанас Сиреков, Началник отдел Информационни системи и технологии в Община Бургас, за структурата и услугите, които Интернет страницата на общината може да има, богато илюстрирани с примери от страниците на Община Бургас и Община Варна.

Правните аспекти на управлението на информацията бяха представени от Александър Кашъмов, Фондация Програма Достъп до информация , който по достъпен и ясен начин представи философията на новия Закон за достъп до обществена информация и изложи трудности и решения при прилагането му.

На всички семинари бе осъществена връзка с Интернет и презентации на Интернет страници направиха представители на общините Монтана, София - район Младост, Вършец, Вълчи дол, Провадия конкурс Светослав Обретенов , Бяла, Силистра, Стралджа, Стара Загора, Пазарджик. Създаде се интересна дискусия, в която участниците споделиха идеи и мнения за съдържанието и предоставянето на услуги и си тръгнаха решени да доизградят, променят, допълнят своите страници или да създадат нови.

Презентация за Общинските центрове за информация и административни услуги бе направена от Тодор Младенов, ФРМС. На базата на опита и резултатите в дунавските общини в рамките на Програма "Дунавска инициатива", той представи изграждането на центровете стъпка по стъпка и отговори на конкретни въпроси за набора от услуги и използваните програмни продукти. Изключителен интерес предизвика и споделеният опит от представителите на Центровете в Силистра и Стара Загора. Людмил Стоянов, Секретар на Община Силистра, отправи покана към всички заинтересовани да посетят Центъра в общината и да получат информация на място и подробни материали за дейността му. Саша Кръстева, Началник отдел ИОТ и Надежда Попова, Началник отдел Връзки с обществеността в Община Стара Загора станаха любезни домакини на посещението на участниците в Общинския център, чието разглеждане и интересните разговори със служителите дадоха преки впечатления за организацията, обстановката и ползата от този модел на обслужване на гражданите.

По думите на участниците, семинарите Информационни и комуникационни технологии и обществени услуги са първите форуми, които събират ИТ специалисти в общините и техни колеги от други отдели за комплексно обсъждане на горещи въпроси в областта на управлението на информацията, и очертават необходимостта от изграждане на визия и стратегия в тази област. Участниците споделят, че са получили полезна информация, много нови идеи и представа за нивото в другите общини, установили са връзки със своите колеги, и най-важното си тръгват със повече смелост за осъществяване на собствените си идеи и печелене на съмишленици сред своите колеги. Надяваме се, че очертаните нужди и перспективи ще ги съберат скоро отново заедно за да търсят по-нататъшни решения и да споделят успешни практики.


Богдана Шопова, ФРМС, и Любомир Димов, експерт ИКТValid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]