Foundation for Local Government Reform
2013: Обобщение

През 2013 г. екипът на ФРМС проведе два интернет-базирани обучителни курса като част от Програма като част от Програма MERI:

-         Интеграция на ромите в България в областта на образованието - в курса сe включиха 149 участници, от които завършиха успешно 102.

-         Интеграция на ромите в областта на жилищните условия - в курса сe включиха 57 участници, от които завършиха успешно 39.

Участници в курсовете бяха експерти от общински и областни администрации, преставители на НПО, училища, висши учебни заведения и др. от цялата страна.

Ето какво ни пишат участниците в курсовете:

Изключително съм благодарна, че ми дадохте възможност да се включа и в двата курса, които предлагахте. За мен бяха много полезни. Научих нови неща, някои не много лесни за научаване и доста трудни за прилагане. Надявам се, че с това ще мога само да бъда полезна на Община Банско в помощ на ромското включване.
Мая Стоицева, Главен експерт "Социални дейности" - Община Банско

Бих искала да Ви поздравя относно предоставения безплатен дистанционен курс „Интеграция на ромите в България в областта на образованието”. След като преминах всички теми, установих, че ми беше изключително полезен. Курсът ме накара да се замисля върху много от проблемите, които касаят малцинствата в България и по специално - интеграцията на ромите в областта на образованието.
Хабибе Расим, съдебен деловодител, Районен съд - град Разград

Мислех си, че материалът ще бъде "сух", но се оказа, че беше много актуален и синтезиран. Смея да твърдя, че по време на курса придобих нови знания, които ще ми бъдат от полза в работата.

С удоволствие ще взема участие в следващ ваш дистанционен курс.

Нурел Талиб Сами, младши експерт „Международни програми и проекти”, Община Алфатар, обл. Силистра

Бих искала да изкажа удовлетворението си от курса.

Считам, че материалът, поместен в шестте теми, е много интересен и приятен.

Радвам се, че бях част от Вас!

Светла Стефанова, инспектор "Жилищна политика и наеми", Община Етрополе

 Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]