Foundation for Local Government Reform
Брошури
<>
Асоцииране на българските общини-кратък преглед на историята и дейността на Съюза на българските градове, 1925-1944 г.

Европейския съюз е нашето бъдещеХарактеристики на успешната община


52 идеи как успешно да предоставяме услуги на граждани

Европейската харта за местно самоуправление в 12 въпроса


Наредба на Столичния общински съвет за принудително отчуждаване на имоти-частна собственост за общински нужди

Наредба за организацията и управлението на общинските пазари на територията на Община София

Местното самоуправление в условията на валутен борд

Демократизация и децентрализация

Местното самоуправление и частната инициатива
Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]