Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Идеята за Детска полицейска академия е на сдружение “Шанс и закрила”. Те привличат за партньори полицията и 2 училища и така през 2002 стартира първи випуск на ДПА. Моделът работи в 7 града.
Практика
Първата в страната Детска полицейска академия (ДПА) е създадена през 2002 г като съвместен проект на сдружение “Шанс и закрила”, Областните дирекции на полицията в Хасково и Стара Загора. В нея вече членуват повече от 500 деца, 50 полицаи и учители от 7 общини–Хасково, Харманли, Свиленград, , Стара Загора, Казанлък, Опан и Самоков.
 
Съдържание на програмата (дейности):
 
1. Подбор на участници - ДПА се провежда с групи от 15-17 деца от 3-4 клас. За да станат членове на ДПА желаещите се явяват на “изпит” – така както е в Полицейската академия на “големите”. Подборът се прави не толкова за оценка на определени възможности на децата, колкото за създаване на мотивация за участие.
 
2. Занятия – провеждат се със всяка група деца в рамките на определен период от време. Основният курс от програмата включва 3 вида занятия:
-         Първото занятие е тренинг за създаване на екип;
-         Следват от 8 до 10 “теоретични” занятия. Основните теми са за полицията, за престъпленията и наказанията, за безопасното поведение, за правата и отговорностите, за насилието, за наркотиците.Занятията се провеждат в зали на Районното полицейско управление. Обучители са полицай и педагог от училището, в което учат децата;
-         Практически занятия –децата разиграват или пряко участват заедно с “големите” в реални действия на полицията - разкриване на извършители на престъпление, действия при сигнал за пожар, полицейски проверки за безопасност на движението по улиците на града.
 
3. Състезания–провеждат се между групите от всички училища. Целта е създаване на общност на членовете на ДПА.На заключителното състезание децата получават Дипломи за завършен курс и стават редовни членове на ДПА.В това състезание участва и отбор от родителите им. Обикновено те са доста подготвени, което означава, че са проявявали интерес към участието на децата си в ДПА.
 
4. Лагер – най-вълнуващото събитие е тридневен лагер в Центъра за полицейска подготовка в Казанлък. Там децата се чувстват като истински полицаи – живеят в техните стаи, учат в техните кабинети. Преживяват незабравими дни, в които се научават да се борят за победа и да понасят загуба, да трансформират конкуренцията в сътрудничество.
 
Атрибути на ДПА - Като “Големите” полицаи и членовете на ДПА имат отличителни знаци – запазен знак, специална светлоотразителна жилетка, шапка, тениска.
ДПА има етичен кодекс и клетва, която децата произнасят при завършване на обучението.
 
Методически ресурси - Написани са и са издадени 2 методически помагала – работна тетрадка за децата и помагало за обучителите. 2 пъти годишно се провеждат семинари за обучение на обучители в ДПА.
 
Продължението - Клуб ДПА – във всяко училище, в което поне 1 група деца са преминали през основния курс и са станали редовни членове на ДПА се създават клубове, които са общности на децата приели да развиват и разпространяват идеята ДПА.Ползватели на програмата
 
През учебната 2006/2007 г. ДПА има 6 нови групи в 2 града, с 99 деца, 15 обучители /учители и полицаи/ През учебната 2007/2008г. децата са 210, а новите групи - 9 в 5 града на Хасковска и Старозагорска област. В 5 училища са създадени клубове на ДПА
 
Финансовата стойност на проекта зависи от броя на участниците. Разходите за обучение на 1 група са средно 1500 лева.Трайни активи за нас са разработените методически помагала и обучените хора.Административните разходи са 7-10%, в зависимост от териториалния обхват на проекта.
 
Проектът се реализира от екип на сдружението – ръководител и координатор и училищни екипи. Последните включват учител и полицай, които провеждат обучението и другите инициативи с децата.Децата участват активно в реализацията на проекта като представят своите знания и умения пред своите връстници.
 
Най-активни участници в проекта са:Районните полицейски управления;Училищата, в които има групи или клубове ДПА;Участие вземат:Родителите – пряко участват в дейности;МКБППМН – финансират част от дейностите.
 
Осигурено е финансиране до края на 2008 година.По нататъшната устойчивост се гарантира от създадения човешки и методически ресурс, от създадените в училищата клубове ДПА и от желанието на отделни училища и общини да финансират продължението.Виждайки ефекта от проекта, екипът на организацията е силно мотивиран да продължи. Към него се присъединяват и голяма част от полицаите и учителите, които са взели участие до този момент.
Резултати
Обучението в ДПА е сензитивно , насочено към формиране на основни нагласи за възприемане и реагиране на света около децата. Така се постига трайна промяна в тяхното мислене, в способността им да решават конфликтни ситуации без физическа сила и насилие.ДПА е изключително популярен проект, който дава и на организацията признание и популярност. Ето 2 факта:
-         от 2 групи, в 2 общини през 2002 – сега имаме 9 групи и 5 клуба в 7 общини;
-         подписано е споразумение с РИО на МОН, което дава възможност да реализираме ДПА във всяко училище в областта.
 
За контакти:
Малина Димитрова СлавоваХасково,
бул.”България”124, ет.3 офис 1
Тел./факс:038/662138
Прикачени файлове:
18_2.jpg
18_3.jpg
Иноватор: ros
Дата на публикация: 20 май 2008
Номинации: 38
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]