Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел е повишаване на качеството на предоставяните социални услуги в домашна среда “Личен асистент” и “Домашен помощник”. Разработването и прилагането на стандарти за качество е задължително условие за постигане на максимална ефективност на услугите, които представляват директно подпомагане на лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора.
Практика
Предвидените проектни дейности включват проучване на опита в предоставянето на двете услуги, разработване на стандарти за тяхното качество, повишаване на капацитета на страните, ангажирани с доставката им. 

Целевите групи са: потребители на социалните услуги “Личен асистент” и “Домашен помощник”, доставчици на социални услуги в общността, ангажирани държавни институции на национално и местно ниво. 

Проектът включва дейности с участието на представители на изброените групи от шестте региона за планиране.
 
Финансирането е в размер на 49 347, 50 лв., осигурено от Министерството на финансите.
 
Очаквани резултати:
 
-          Проведено задълбочено проучване на установените практики при предоставяне на услугите „Личен асистент” и „Домашен помощник” и нагласите към качеството на услугите сред 240 души – потребители, доставчици на услуги, ангажирани институции;
-          Проведено дълбинно проучване на експертното мнение на доставчици и институции за необходимите стандарти за качество на двете услуги чрез 5 фокус групи;
-          Разработени и разпространени две методики със стандарти за качеството на услугата ЛА и услугата ДП, гарантиращи равен достъп и ефективност в предоставянето на услугите на територията на цялата страна;
-          Повишена чувствителност към потребността от професионализиране на социалните услуги сред доставчици, институции и потребители
-          Повишен капацитет на доставчиците на услугите за прилагане на стандартите за качество в тяхната работа с потребителите чрез проведените обучения;
-          Повишени знания и подобрени умения на доставчиците за предоставяне и управление на двете социални услуги;
-          Създадени условия за повишено качество на предоставяните социални услуги в домашна среда и подобрена социална интеграция на нуждаещите се хора с увреждания и самотни стари хора;
-          Повишена информираност на заинтересованите потребители и техните семейства, доставчици и ангажирани страни за спецификата на социалните услуги в домашна среда чрез разпространените продукти на проекта (резултати на проучването, методики, др.).
Резултати
Резултатите ще повлияят върху качеството на услугите ЛА и ДП, предоставяни на над 5000 потребители на територията на цялата страна, и в резултат на това, върху качеството на живот на самите потребители и възможностите за тяхната социална интеграция. 

Ефектът от проекта ще обхване и дейността на над 100 доставчика на социални услуги (за 2008 г.) и на нарастващ брой доставчици през следващите години, работещи по националните и оперативни програми, планирани към настоящия момент до 2013 г. 

За повече информация:
Наталия Димитрова Костадинова
0886 856 800; (02) 8554157, (02) 8554157
София, ж.к. “Овча купел”, ул. “Боряна” 59, бл.215, ап.1
Иноватор: ros
Дата на публикация: 17 септември 2008
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]