Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Последни новини
Информационна среща
24.10.2007 21:00

Фондацията за реформа в местното самоуправление в рамките на  Програма ЛОГИН, съвместно с Българската агенция за инвестиции организира на 23 октомври 2007 г., вторник, информационна среща за разясняване на промените в Закона за насърчаване на инвестициите и новия Правилник за приложение на закона. 

Промените в Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за прилагането му бяха представени от г-н Владимир Ранков, началник отдел "Правен", и г-жа Александра Терзиева, старши специалист, Дирекция “ Инвестиционно и правно обслужване” на Българска агенция за инвестиции.

 

В срещата взеха участие 22 души, специалисти по местно икономическо развитие от общините, членки на Българското партньорство за местно икономическо развитие, от други общини и представители на регионалните агенции за икономическо развитие. 

По време на срещата се проведе оживена дискусия, бяха обсъдени редица въпроси, свързани с промените в Закона и Правилника, разшириха се възможностите за работа в мрежа между участниците в срещата и представителите на БАИ. 

Резултати
02.04.2007, 21:46

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]