Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Устройство на територията

"Селфи 2015. Върховенство на гражданството" е „самоснимка” на местни граждански организации от Стара Загора. Проектът прави опит за преодоляване на тенденциите на ограничена гражданска активност и извежда на преден план върховенството на гражданството, като насочва усилията към възстановяване на връзката между гражданските сдружения и гражданите. Лицата от селфито са официалните представители на местното гражданското общество. Въпреки ниските нива на участие, в общността има акумулирана енергия и потенциал. Целта на проекта е да се стимулира включването на активното гражданство в каузите на НПО.[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 04 юли 2016
Номинации: 0

Обявеният конкурс за финансиране на идеи в стралджанската община “Гиздаво село” от английския инвеститор “Солас Нюа Лимитид” увлече кметовете и кметските наместници в надпревара за доказване на възможности за преобразяване на селата. Общината подкрепи проектите с по 500 лв. на село.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 29 септември 2008
Номинации: 4

На 21 април 2007 г. в конферентната зала на Oбщина Тунджа беше представена първата туристическа карта на забележителното отбранително съоръжение “Еркесията” и богата изложба от стари карти и снимки на защитния земен вал.

Картата е съвместен продукт на Община Тунджа, Международния търговски и културен център “ГЕОПАН”, фирма “КартПроект” – Троян и софийския център за дизайн, архитектура, изкуство и нова медия - “Поле”.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 25 март 2007
Номинации: 14

През 2006 г. Община Тунджа стана една от малкото общини в България с разработен Общ устройствен план на цялата си територия съгласно изискванията на законодателството в Република България.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 декември 2006
Номинации: 45

От няколко години в Община Стралджа се изпълняват проекти по НП От социални помощи към заетост . При анализ на реализираните вече проекти бе установено, че има потенциал дейностите по проектите да допринесат съществено за подобряване на градската среда, благоустрояването и хигиенизирането на ЦГЧ. При разработването на проектите за 2006 година бе приложен комплексен подход и всички проекти бяха разработени като част от цялостната идея , а не сами за себе си. Днес жителите и гостите на града виждат ефекта от изпълнението на Националната програма чист, озеленен и благоустроен град.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 07 септември 2006
Номинации: 24

Община Стралджа е сред общините с голям процент ромско население, концентрирано в общинския център. Характерно за ромския квартал е, че в него няма културни, спортни и административни центрове. Група ромски младежи подеха инициативата за изграждане на спортни площадки в квартала. Идеята получи подкрепата на кмета на общината и днес в ромския квартал вече функционират две игрища за футбол, изградени с труда на ромската общност и партньорството на Община Стралджа.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 август 2006
Номинации: 11
Благоустроено е площадното пространство пред кметство Конаре, което представлява площ от 2300 дка. Създаден е достъп до различни обслужващи звена - доктор, поща, кметство, РПК, кабелна телевизия и други.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 август 2006
Номинации: 0
Създадени са условия за спортуване на около 6000 жители на Община Гурково, като се провеждат много спортни мероприятия: спартакиади, футболни, волейболни и лекоатлетически турнири.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 август 2006
Номинации: 1
Изградена е здравословна среда в двора на гимназията и близката околна среда, създадени са благоприятни условия за екообразование, спорт, отдих и труд. Изградени са навици за разделно събиране на отпадъци при ученици от две средни училища.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 август 2006
Номинации: 3

Благоустроен е междугаровият площад в Лом. Провокирана е инициативността на младежите и обществеността като цяло към осъществяване на дейности, отнасящи се към чистотата и красотата на града. Изградено е партньорство между младежки организации, НПО, местен бизнес и Община Лом за реализация на екологични проекти.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 август 2006
Номинации: 3
  - 1 2 3 4 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]