Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Вестник Еленска трибуна излиза от месец юни 1959 година. За кратко време е носил името Балканска трибуна , след което приема днешното си име. Продължител е на традициите в местната журналистика, започнати от Панайот Кършовски с неговия вестник Еленска защита , излизал от 1926 до 1941 година.
Практика

Вестникът се издава от ООД Еленски Балкан - дружество с мажоритарно общинско участие (52%). Излиза два пъти в месеца с тираж 1500 2000 броя. Разпространява се сред абонати, но има и малък тираж за свободна продажба. Цената на един брой е 0,20 лв., а годишният абонамент за 2000 г. е 4 лв. Форматът е таблоиден, в четири страници. Абонаментът и разпространението се извършват от редакцията, а в съставните населени места на доброволни начала от кметовете и кметските наместници.

Подготовката на материалите се извършва на доброволни начала от нещатна редколегия. Предпечатната подготовка се извършва от частна фирма, а монтажът и печатът в печатница Абагар - Велико Търново.

Средствата за издаване на вестника се набират под формата на абонамент и услуги (обяви, реклами), като по този начин общинският бюджет не се ангажира с издръжката му. В края на всяка година се разиграва томбола между абонатите, в която наградите (за последната година - над 50!) се осигуряват от местни фирми спонсори. Тегленето на томболата се предава пряко по местния радиовъзел и се следи с интерес от еленчани.

Вестникът се радва на изключителна популярност. При 4000 5000 семейства в общината, вестникът се получава във всяко второ или трето семейство. Нещо повече, част от абонатите са еленчани, живеещи в други градове, за които вестникът е живата връзка с родния град.

Основната цел на вестника е да бъде максимално полезен и да отразява предстоящи или непосредствено отминали събития с местно значение; да информира жителите на общината за актуални административни актове на органите на местното самоуправление (заповеди, промени в нормативните разпоредби, решения на Общинския съвет); да осигурява навременна информация за възможностите за финансиране на частния бизнес (например, публикуването на условията на фонд Земеделие за различни кредитни линии). Постоянни са рубриките със спортна и културна тематика, както и Светоотеческите наставления разсъждения във връзка с предстоящи църковни празници. Не остават забравени и годишнините на знаменателни за града събития и бележити еленчани.

През 1998 1999 година редакцията заедно с единадесетокласници от СОУ Иван Момчилов издава ученически вестник Хаос , който се посреща с голям интерес не само от учениците, но и от хора от различни възрасти в общината. За съжаление, през 1999 2000 година сред зрелостниците няма последователи, които да продължат тази практика. Излиза обаче подлистник, подготвен и посветен на Детския комплекс в град Елена.
Резултати

Вестникът представлява много добра възможност за навременно информиране на жителите на Община Елена по редица актуални въпроси. Отразяването на актовете на органите на местното самоупрвление на страниците на Еленска трибуна прави по-прозрачна работата на общинската администрация и Общинския съвет. Публикуването на материали на граждани (творци, краеведи и др.) стимулира гражданското участие в обществения живот на град Елена.

Общината има намерение да публикува електронна версия на вестника в Интернет - страницата на град Елена http://www.elena.vali.bg. По такъв начин ще се даде възможност за по-широк достъп до информация, главно за младите еленчани, които учат или работят извън града.
Иноватор: Мария Симеонова<br>Галина Крамолинска<br>Дилян Млъзев, Кмет на Община Елена
Дата на публикация: 01 август 2000
Номинации: 22
Мария Симеонова<br>Галина Крамолинска<br>Дилян Млъзев, Кмет на Община Елена

Елена - 5070
ул. Иларион Макариополски 24
Tel:(06151) 22 61
Fax:(06151) 25 10
http://www.elena.vali.bg

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]