Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Последни новини
Конкурс за прозрачност
26.10.2004 21:00

Фондацията за реформа в местното самоуправление учредява
Награда за прозрачност в местното самоуправление
в две категории: Най-прозрачно работеща община и Най-добра практика за прозрачност в рискова област.

І. Най-прозрачно работеща община
В конкурса могат да участват всички български общини, които:

- Прилагат висок процент от практиките и процедурите, включени във Въпросника за състоянието на прозрачност в общините ;
- От началото на 2004 г. имат въведени нови практики и процедури, които демонстрират открито и прозрачно управление;
- Имат приета програма/план за действие за повече прозрачност в работата на общински съвет и общинска администрация.


ІІ. Най-добра практика за прозрачност в рискова област
В конкурса могат да участват всички български общини, които:

- Прилагат нова и нестандартна практика за прозрачност в област от дейността на общината, където опасността от корупционен натиск е най-голяма (общинска собственост, обществени поръчки, търгове и др.)


Можете да участвате в едната или и в двете категории:

І. В категория Най-прозрачно работеща община изпратете кратко описание, съдържащо процент на приложени практики от Въпросника, брой въведените нови практики от началото на 2004 г., както и копие от приетата от общината програма или план за действие.
ІІ. В категория Най-добра практика за прозрачност в рискова област изпратете описание на Вашата практика във
формата на иновационните практики на ФРМС .


Краен срок: 6 декември 2004 г.!

Кандидатурите изпращайте до ФРМС на адрес:
София 1784, ж.к. Младост 1, ул. "Йерусалим", бл. 51, офис 2
тел.: (02) 976 89 89, факс: (02) 976 89 30, е-поща:
[email protected]
Резултати
02.04.2007, 21:46

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]