Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Последни новини
Община Мездра победител
25.04.2004 16:56

Община Мездра спечели първото място в конкурса за иновационни практики на тема "Как стартирахме кампанията за прозрачност в нашата община". Наградата за новаторски принос от ФРМС получи Нина Данколова, секретар на общината. С второ и трето място Фондацията отличи съответно общините Разград и Добрич. Победителите бяха обявени на провелия се на 20 и 21 април в София семинар посветен на Кампанията за прозрачност в местното самоуправление.

В събитието участваха над 70 представители на местната власт, регионални и професионални организации на общините, нестопански организации и международни програми за развитие. Те дискутираха успешни практики и инструменти за прозрачност, очакванията на заинтересованите страни за прозрачно местно самоуправление и предизвикателствата пред местната власт при създаването на прозрачни процедури и взаимодействие с гражданите и другите нива на управление.Двудневният семинар бе организиран от Фондацията за реформа в местното самоуправление съвместно с Програма Инициатива Местно самоуправление на ААМР, с финансовата подкрепа на Институт Отворено общество - Будапеща и Американската агенция за международно развитие. Срещата откри Кирил Киряков, ААМР. Общ преглед на целите, обхвата и реализацията на Кампанията за прозрачност направи Хенри Майнъс, директор на Програма ИМС. Гинка Капитанова, изпълнителен директор на ФРМС, очерта общата рамка и насоки за организиране на кампанията.

Успешни практики представиха общините Струмяни, Мездра, Враца, Добрич, Разград и Монтана. Всички те са участници в конкурса за иновационни практики Как стартирахме Кампанията за прозрачност в нашата община , в който бяха представени общо 23 практики. Община Мездра бе отличена на първо място за разработване на цялостен план за действие в областта на прозрачността, следвана от общините Разград и град Добрич, които са осъществили широки процеси на обединяване на заинтересованите страни на местно ниво.Бяха представени широка гама от инструменти за повече прозрачност в общините, прилагани от участниците. Специално внимание и детайлни презентации от експерти бяха направени в следните области: обществено обсъждане на общинския бюджет и граждански контрол върху бюджетния процес (Станка Ангелова, Община Разград); гражданско участие в работата на постоянните комисии и сесиите и на Общинския съвет (Богдана Султанова, Програма ИМС); организиране на предтръжни срещи с потенциални инвеститори при продажба чрез търг на общински терени (Виолета Парашкевова, Община Габрово); институцията Омбудсман на местно ниво (Антоанета Цонева, Столичен омбудсман, Пенка Алексиева, Мариана Цолова, Община Копривщица); общинска политика за възлагане на обществени поръчки, провеждане на търгове и конкурси (Ева Радева, Програма Инициатива Отворено управление).

Участниците направиха конкретни предложения за обогатяване на Въпросника за оценка състоянието на прозрачността и дадоха препоръки как кампанията може да стане още по-ефективна. След края на семинара се състоя заседание на новосформиран Демонстрационен екип от пилотни общини в Кампанията за прозрачност, който ще работи за създаване и разпространение на нови практики в тази област.

Резултати
02.04.2007, 21:46

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]