Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Последни новини
Община Свищов е Община новатор 2005
19.10.2005 15:59

На 14 октомври 2005 г., в рамките на Третата годишна среща на местните власти, к.к. Албена, Фондацията за реформа в местното самоуправление ( ФРМС) проведе годишната церемония за Наградата Община новатор 2005 . Гости на награждаването бяха кметове и председатели на общински съвети от цялата страна, общински експерти, ръководителят на мисията на Американската агенция за международно развитие за България Майкъл Фриц.

Наградите бяха връчени от Гинка Капитанова, изпълнителен директор на ФРМС, и Лъчезар Росенов, председател на УС на ФРМС, общински съветник град Добрич.

5 общини съставят

ПОЧЕТНИЯ СПИСЪК НА ОБЩИНИ СЪС ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ПРИНОС ОТ ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ

Община Монтана - с принос от 8 иновационни практики

Община Разград - с принос от 8 иновационни практики

Община Стралджа - с принос от 8 иновационни практики

Община Златоград с принос от 9 иновационни практики

Община Ботевград - с принос от 11 иновационни практики

ТРЕТО МЯСТО бе присъдено на Община Сливен с подадени 15 практики, осъществени в широко партньорство с граждански организации. Община Сливен получи Паметен диплом и Ведомствена инфраструктура за електронен подпис с възможности за издаване на цифрови сертификати, подписване и криптиране на документи от всички служители на общината, осигурена от Централната лаборатория по компютърна графика и геоинформационни системи Акстър към Техническия университет, София, както и факс машина от Office1Superstore България - "Куцаров 2000" ЕООД.

ВТОРО МЯСТО в конкурса ОБЩИНА НОВАТОР 2005 зае Община Мездра за впечатляващия общ принос от 29 иновационни практики. Заедно с Паметен диплом Мездра получи възможност за изработка на мултимедийно представяне на общината в сферата на местното икономическо развитие с цел промоциране за възможностите за инвестиране в общината от фирма Балкансис АД, както и многофункционална система четири в едно (копир-принтер-скенер-факс) от фирма Колбис Международен Трансфер АД, която бе връчена от изпълнителния директор г-н Константин Колев.

Победител в Националния конкурс на ФРМС Община новатор 2005 е Община Свищов, която подготви 59 практики за участие в Националния конкурс и която през последните години не е спирала да работи и насърчава всички свои служители и партньори към новаторски дейности.

Станислав Благов, кмет на Община Свищов, получи уникалната статуетка, която символизира изкачването по трудната спирала на пътя към по-доброто. Към наградата Община Свищов получи два самолетни билета за европейска дестинация, които може да ползва в рамките на една година за участие на свои служители в международни прояви, стимулиращи новаторството, осигурени с любезното съдействие на IMPERIAL TRAVEL. Победителят за 2005 година получи и възможности за ползване на правни продукти благодарение на фирма АПИС Христович ЕООД.

ФРМС сърдечно благодари на спонсорите на Годишната награда "Община новатор 2005":
През 2005 г. ФРМС за четвърта поредна година годишната награда Община новатор .

Победител в Националния конкурс на ФРМС през 2002 г. бе Община Силистра,
през 2003 г. Община Сливен и през 2004 г. Община град Добрич.

Базата данни с иновационни практики на българските общини се изгражда вече осма година и съдържа над 760 описани иновации. Те са поместени в онлайн базата данни на уеб-страницата на Фондацията и са разпределени в 16 категории.

За периода от 1 октомври 2004 г. до 1 октомври 2005 г. базата бе обогатена със 177 практики от общински администрации, регионални асоциации, граждански и бизнес организации от 26 общини. Най-много иновации през 2005-а година са представени в областите Международно сътрудничество и Евроинтеграция, Икономическо развитие, Публично-частни партньорства, Междуобщинско коопериране, Устойчиво развитие и околна среда, както и Административно обслужване.

Резултати
02.04.2007, 21:46

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]