Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Последни новини
Формат на описание на Иновационна практика
11.01.2005 16:03

Формат на описание на Иновационна практика

за база данни Иновационни практики Фондация за реформа в местното самоуправление

______________________________________________________________________________

Име на общината/организацията, която предоставя практиката

Категория
Една от 16 категории, посочени в Иновационните практики ,
напр. Икономически и социални партньорства

Заглавие на практиката

Резюме

Обобщено представяне на практиката в 2-3 изречения с фокус върху новаторското в нея.

Предистория
Кратко описание на ситуацията и проблема, който практиката адресира.

Практика

Описание на стъпките на осъществяване на практиката; фокус върху приноса/ участието/сътрудничеството с местната власт; специално представяне на иновационните аспекти; споменаване на институциите, партньорите и донорите, свързани с практиката.

Резултати

Посочване на значимите резултати и възможността за приложимост на практиката в други общини и региони на България.

За повече контакти се обръщайте към:

Име, адрес, телефон, факс, електронна поща, Интернет-страница

на автора на иновационната практика

______________________________________________________________________________

Общи бележки за текста на иновационната практика

- Приложете снимка на автора на практиката; герб на общината/лого на организацията

- Текстът в електронен вариант би трябвало да има дължина около 5000 знака (до 3 стандартни страници БДС 30 реда х 60 знака)

- Практиката може да има приложения: примерни документи, споразумения и др., които ще бъдат включени като електронни приложения в базата данни

- Рекламни брошури, подробни описания и други издания на български и английски език ще бъдат полезни като архив към практиките, за повече информация и насочване на заинтересованите хора към новатора

- Текстът може за бъде въведен директно в рубрика Споделете в базата данни Иновационни практики /innovations, след като се регистрирате

Текстът може да бъде изпратен в електронен на e-mail адрес:
[email protected]
[email protected]

Прикрепени файлове
1.doc1.doc
Резултати
02.04.2007, 21:46

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]