Foundation for Local Government Reform
Заработи е-Област Ловеч
прегледана: 6838

  

На 10 юли 2007 г. в Община Ловеч се състоя официално откриване и демонстрация на възможностите, които предоставя проект „Комплексни административни услуги в електронна област Ловеч”. Официалните гости бяха над 70 - кметове от областта, народни представители, областни управители, представители на МДААР, Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина”, ФРМС, медии.

  


С реализиране на дейностите по проект „Комплексни административни услуги в електронна област Ловеч” се създадоха организационни условия и се разработи и внедри механизъм за обмен на документи и информация по електронен път между областна администрация, общинските администрации и регионално представените държавни институции на територията на Област Ловеч за извършване и предоставяне на комплексни електронни административни услуги за гражданите и бизнеса чрез използване на съвременните информационни технологии.


  

Проектът се осъществи по инициатива на Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина”, с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС), методическата помощ на Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) и координиращата роля на Областна администрация Ловеч.


Това е третата електронна област в България, в чието създаване има участие ФРМС – след е-Област Габрово (2005) и е-Област Благоевград (2006).


В рамките на проекта се предоставят 42 комплексни административни услуги. Те ще бъдат ползвани от населението на цялата област - 170 000 души.


Общинските администрации предоставят 16 услуги:

- Административни услуги по гражданска регистрация - 7 услуги

- Административно-технически услуги по общинска собственост - 4 услуги

- Административно-технически услуги по устройство на територията - 2 услуги

- Административни услуги по търговия, туризъм и транспорт - 3 услуги


Областната администрация предоставя общо 4 вида услуги.


Териториалната дирекция на НАП - Ловеч предоставя 8 услуги.


Регионална инспекция по опазване и контролна общественото здраве - Ловеч предоставя 8 услуги.


Окръжен съд - Ловеч предоставя 2 услуги.


Регионална инспекция по околна среда и водите - Плевен предоставя 2 услуги.


Регионална дирекция за национален строителен контрол предоставя 2 услуги


Институции - партньори при реализация на дейностите по проекта:

1. Областна администрация - Ловеч

2. Общинските администрации на територията на Област Ловеч:

· Априлци

· Летница

· Ловеч

· Луковит

· Тетевен

· Троян

· Угърчин

· Ябланица

3. Шест регионално представени държавни институции:

· Окръжен съд - Ловеч съвместно с „Информационно обслужване” АД - Ловеч

· Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч

· Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве - Ловеч

· Териториална дирекция на Националната агенция по приходите - Ловеч

· Регионална инспекция по околна среда и водите - Плевен


Представяне на услугите - е-Област Ловеч

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]