Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики
прегледана: 5820

Свитък 38/2007 “Иновационни практики”:

В него ФРМС представя пет от практиките, създадени през последните три години на вече 10-годишното партньорство между български и американски общини, подпомагано от ФРМС и МАГУ и финан­сирано от ААМР. Те са от Габрово, Ямбол, Горна Оряховица, Тунджа и селски райони, и са в областите “Местно икономическо развитие”, “Компостиране в райони с развито селско стопанство” и “Програми за управление и финансиране на поддръжката и реконструкцията на общинската пътна мрежа”.


Свитък 39/2007 “Иновационни практики”:

В него ви представяме няколко реализирани успешни практики на три от професионалните и регионалните сдружения на местните власти в България - АБЧО, АДО и НАСО РБ.
Тук ще се запознаете с една малка част от инициативите на три сдружения, но дори те ще ви дадат представа за огромната работа, извършена от тях през годините, и ще докажат, че и занапред развитието на общностите и регионите ще може да разчита на сдруженията на местните власти като новатори и инициатори на жизнени и устойчиви идеи.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]