Foundation for Local Government Reform
Основи на местното икономическо развитие
прегледана: 5274

Центърът за обучение и квалификация на Фондацията за реформа в местното самоуправление
и Центърът за европейски програми на Американския университет в България

имат удоволствието да представят на Вашето внимание

Курс ”Основи на местното икономическо развитие”,

който се състои от два модула за обучение, за подготовка на специалисти
по бизнес развитие на местно ниво.


Основни цели на програмата са да:

    - предостави задълбочени знания за прилагането на професионален подход и да мотивира участниците за активно участие в процеса на местно икономическо развитие;

    - представи успешни практики и управленски модели, които се използват в САЩ, Европа и в България;

    - изгради солидна практическа основа за участниците, които са готови да приемат предизвикателството за работа като специалисти по бизнес развитие на общини и региони;

    - подпомогне местните власти и партньорите им на местно ниво за увеличаване на капацитета в областта на местното икономическо развитие чрез предоставяне на практическо ноу-хау и умения за разработване, координиране и изпълнение на икономически програми и политики, насочени към подобряване на бизнес климата на местно ниво, насърчаване на инвестициите и разкриване на нови, по-качествени работни места.


За кого е предназначено обучението?
Обучението е предназначено за служители от общинска, областна администрация, НПО или консултантска организация, за които работата в областта на местното икономическо развитие е от професионален интерес и представлява предизвикателство и възможност за вълнуваща кариера като специалист по бизнес развитие на общини и региони.


Кога?
на 11, 12, 13 април и на 25, 26, 27 април 2007 година

Програма 1 модул


Пълната такса за курса е 480 лв. с включен ДДС и покрива обучението, Сертификат, издаден под институционалната акредитация на Американския университет в България, съвместно с Фондацията за реформа в местното самоуправление; пълен комплект обучителни материали; достъп до компютърни лаборатории и интернет; кафе паузи.
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ за участие в целия курс на обучение

Описание на учебните модули

Сумата да бъде преведена в:
ФРМС Консулт ЕООД
гр. София, ул."Сан Стефано" 22А
Общинска банка, клон Младост
BIC SOMBBGSF
IBAN BG26 SOMB 9130 1011 0693 01


Предоставяме възможност и на желаещите да участват само в един от модулите на програмата срещу цената от 280 лв. с включен ДДС при същите условия, но без издаване на сертификат. Предимство за записване в програмата имат желаещите да участват в пълния курс на обучение, който се състои два обучителни модула.
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ за участие в един от модулите на програмата 


Запишете се сега и придобийте ценен опит за вашата организация в бъдеще!

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]