Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Клуб "Eтническа култура" - Пещера
Читалище Развитие - Пещера
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

В Пещера степента на развитие на гражданското общество е ниска - в града са регистрирани само две НПО. 35 % от населението са роми, 10 % турци, около 2 % армъни и по-малко от 50 % българи. Етническите групи не разполагат с организационни структури и духовни центрове, които да поемат ролята на медиатори в комуникацията с институциите. Единствена армънската общност създаде етнически клуб за съхраняване на културната традиция, но като затворена система в общността. Няма координация на гражданските инициативи за развитие на общността. Променящата се среда налага промяна вътре в самите етнически общности и най-вече в общуването с другите. Изисква се нов морал на етичен диалог и съпричастност за ново качество на живот. Традиционните малцинствени групи в града вече дефинират в публичното пространство потребност от промяна на обществената нагласа спрямо потенциала им. Предявяват претенции за нова роля в обществения живот. Читалището прие предизвикателството да катализира процеса на създаване на социален капитал чрез модернизация на общностите.

Практика

На свое заседание Настоятелството на читалището сформира работна група за среща с неформалните лидери на етническите групи за запознаване с намеренията. Отзовалите се на срещата проведоха разговори с хората от своята етническа група, на които представиха целите, плануваните дейности и очаквани резултати от реализацията на проекта.

Сформира се група от 20 човека, по 5 неформални лидери на всяка от основните етнически групи в града: роми, турци, армъни, българи. Те са мотивирани за работа в общностите и се включиха в обучителния курс и планирани дейности.

Обучението с лидерите на етническите групи за създаване на потенциал за развитие на общностите се проведе в почивните дни в периода от януари до април с лектор Елена Гюрова от Фондация Мултиетническа инициатива за човешки права . Курсистите получиха специално подготвени учебни материали по темите на обучението:

- Развитие на местните общности;

- Въвличане на етническите общности в живота на общината;

- Участие на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво;

- Решаване на конфликти.

Осъществихме Партньорство на местно ниво - обучително пътуване до Асеновград . Там бе споделен опит с "Общества 21 век" - НПО, която има утвърден иновативен опит в решаване на социални проблеми на общината.

Курсът завърши с връчване на сертификат. От анкетираните участници в курса получихме висока оценка за нивото на организация и очакван ефект от обучението.

С мотивираните да работят в общностите проведохме работни срещи за изработване на проект за статут и план за работа на клуба. След това насрочихме Учредителна сбирка на клуба.

Клуб "Етническа култура" инициира 4 граждански дискусии за дефиниране на актуални проблеми на малцинствените общности.

Проведе се среща с ръководството на общинската администрация и Общинския съвет за обсъждане на споразумение за участие на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво.

Като партньор на читалището в изпълнение на заложените дейности Община Пещера участва на експертно ниво в разработването на споразумението за сътрудничество за участие на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво. Осигури безвъзмездно включване в програмите на Общинско радио - Пещера и общински в. "Родопска искра" плануваните репортажи, предавания и статии и безплатно участие на Общински ансамбъл за народни песни и танци "Славейче" в хепънинга "Всички сме деца на майката Земя".

Клубът презентира дейността си с:

- Предавания и репортажи в местните медии (две кабелни телевизии, едно радио и два вестника).

- В гр. Трявна на национална кръгла маса по проблеми на културата в малкия град, организирана от Министерство на културата.

- На национален семинар на тема "Културната интеграция - реалности и перспектива", организиран в Пещера от Читалище "Развитие", Министерство на културата и Национален съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Министерския съвет на РБългария.

Резултати

20 души - медиатори на етническите групи, придобиха организационни знания и умения за участие на общностите в решаване на местни проблеми. Читалищното ръководство ще поддържа контакт и оказва съдействие в работата им за решаване на актуални проблеми на малцинствените групи.

Изграден е действащ Клуб "Етническа култура" за въвличане на етническите общности в социалния живот на общината, който ще стане постоянно действаща форма на Читалище "Развитие" за диалог и съвместна работа на етническите групи в града. Това намерение е разписано в Програма за развитие на Читалище "Развитие".

Подписано е споразумение между местната власт и клуб "Етническа култура" за участие на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво, с което се създаде институционална рамка за регламентиране на процеса.

По искане на Клуба през май 2006 г. ОбС - Пещера прие Програма за социално приобщаване на ромите (разработена в предишен проект).

Проведен бе хепънинг "Всички сме деца на майката Земя". По договореност с дирекция "Култура" на Общинска Администрация - Пещера става традиционно събитие в културния афиш на града, като се включва в календарния план за тържествата и честванията

Създадохме нови и укрепихме стари партньорства.

Прикачени файлове:
KEK1.jpg
kek05.jpg
kek06.jpg
kek07.jpg
kek08.jpg
Иноватор: Мария Златкова
Дата на публикация: 16 юли 2006
Номинации: 57
Мария Златкова
секретар
Пещера - 4550

Tel:(0350) 5681
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com